Hva sier loven?

AMU er rådgivende og bestemmende organ, og et viktig utvalg i virksomhetsorganisasjonen. Det er lovpålagt for Bardu kommune å ha et slikt utvalg da vi har mer enn 50 ansatte. Det avholdes minst fire møter i året. Sakliste og referat publiseres på kommunens hjemmeside, slik at informasjonen ligger åpent tilgjengelig for alle ansatte.

Lenke: Arbeidsmiljøloven kap. 7


 

Hva gjør AMU?

Arbeidsmiljøutvalget behandler saker knyttet til:

  • Sykefravær
  • Helse, miljø og sikkerhet og avvik knyttet til dette
  • Arbeidsmiljøprosesser
  • Aktiviteter knyttet til vernetjenesten og bedriftshelsetjenesten
  • Arbeidsmiljøundersøkelser
  • Planlagt byggearbeid, renovasjon og innkjøp av større maskiner som påvirker ansatte
  • Forebyggende vernetiltak
  • Effektiviseringstiltak
  • Arbeidstidsordninger
  • Velferdsordninger

Alle ansatte har mulighet til å melde inn saker de ønsker skal behandles i AMU. Aktuelle saker sendes til postmottak@bardu.kommune.no

AMU består av følgende medlemmer i 2024

Torill J_mini.JPG

  

Stine J. Strømsø - Leder

 

Rita Bjørn -Nestleder

Torill J_mini.JPG

 

Eirin Hanstad - Fagforbundet Bardu

Torill J_mini.JPG

 

Eva Merete Bjørkli - Utdanningsforbundet Bardu

Aleksander Bjørnsen_mini.JPG  

Leif-Tore Hanssen

Aleksander Bjørnsen_mini.JPG  

Lars Georg Nordhus

Torill J_mini.JPG 

 Inger Hilde Berntsen