Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
19. april:

Informasjon om nasjonalt bålforbud

Mandag 15. april startet perioden med generelt bålforbud i Norge. Da er det forbudt å tenne opp bål ...

Høringer og kunngjøringer

Her legger vi inn alle kunngjøringer og høringer som omhandler plan- og utvikling.

PLANPROGRAM FOR RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL

Plan-teknisk utvalg i Bardu kommune vedtok i møte den 23.01.2023 å legge ut planprogram for rullering av kommuneplanens arealdel (KPA) til høring og offentlig ettersyn i 6 uker.

Samtidig meldes oppstart av planprosessen. Nærmere informasjon i vedlagte høringsbrev som inneholder lenker til aktuelle dokumenter.