Revisjonen omfatter løype 2 Altevatnet, løype 3 Leinavatnet og ny løype 5 til- og innenfor hyttefeltene Innset-Altevatnet.  Pga f

HØRINGSDOKUMENTER:

Høringsbrev

Sammenstilt utredning - KU og ROS-analyse

Tilleggsutredning løype 5 alt. B

Merknadsbehandling til oppstart 

Revidert forskriftstekst

Elektronisk løypekart

Gjeldende forskrift med kart

Innspill sendes elektronisk til postmottak@bardu.kommune.no. Ny frist er 28. mars 2023

Høringsdokumentene er også lagt ut i papirformat på kommunehuset.