På vegne av Smestadtunet AS meldes det i medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 12-14 om oppstart av privat forslag til mindre endring av reguleringsplan for Setervann boligfelt.

Frist for merknader og innspill er 17.2.2023, og disse bes sendt til:

Smestadtunet AS, Pb 466, 9255 Tromsø.

eller e-post:  tor.antonsen@provenia.no

 

For nærmere informasjon om reguleringsarbeidet kontakt Tor Arne Antonsen, tlf. 913 20 926

Oppstartsvarsel kan lastes ned her.