Det kunngjøres at Kartverket har reist navnesak for flere samiske stedsnavn i Bardu kommune. Kunngjøring og høring er hjemlet i Lov om Stadnamn § 8 med tilhørende forskrift.

 

I forbindelse med adressering av fritidseiendommer i hele kommunen med bruk av tilhørende stedsnavn, ble det reist navnesak på en rekke samiske stedsnavn. Disse er ferdig behandlet. Under dette arbeidet ble en rekke andre samiske stedsnavn vurdert og det er disse det nå er reist navnesak på.

Før videre behandling med tilråding og vedtak skal berørte parter ha rett til å uttale seg. Frist for å utale seg settes til 15. mars 2022

Under finnes sakspapirer som belyser saken. Stedsnavn kan ses på Norgeskart sin stedsnavnside hvor navn reiste i navnesaker er markert rødt. 

 

Brev fra Sametinget             Navnesakskjema 1          Navnesakskjema 2