Oppdatert 04. august

 Ingen smittet .png

Hittil har Bardu kommune hatt to folkeregistrerte innbyggere som har testet positivt for Covid-19 (koronavirus). Dags og ukesrapporter med tall fra fylker, landet, norden, verden på FHI sine sider

 

Nyhetssak 10. 07.20: Oppfordring til testing mot covid 19 ved symptomer på nyoppstått luftveisinfeksjon

Korona telefonnr til ulike kontakter

Koronatiltak nasjonalt

Her finner du oversikt over nasjonale tiltak innført av norske myndigheter for å håndtere koronasituasjonen.

 

FHI`s samlesider

Her finner du fakta, råd og tiltak om koronaviruset

 

Helsenorge om koronavirus

Her finner du informasjon om korona. Du kan også bruke chatten nederst på siden for å få svar på det du lurer på. Dersom du ikke får svar på spørsmålene dine, kan du ringe informasjonstelefonen på 815 55 015.

 

Bardu kommune

Ledergruppa og krisestab overvåker situasjonen i Bardu og vi oppdaterer med informasjon her fortløpende. 

 

Se våre siste nyheter/oppdateringer og samlesider for Bardu kommune i fanene under:

Besøk for pårørende ved Barduheimen sykehjem

Det er nå kommet nye retningslinjer fra FHI som tillater besøk fra pårørende. Sykehjemmet er fortsatt stengt og besøksreglene er fortsatt strenge. Vi har et ansvar for å legge til rette for trygge møter mellom beboere og pårørende, og nye rutiner er utarbeidet av avdelingsledere i samråd med smittevernlegen i Bardu kommune.

Nye rutiner er gjeldene fra 15. mai og kan leses her

Fra 03.08.20 ble det innført besøksrestriksjoner ved Barduheimen for de som har vært i utlandet de siste 10 dager før planlagt besøk. Dersom man har vært i utlandet skal man vente i 10 dager før besøk gjennomføres. Les mere her.

 

Åpning av kommunehuset med begrenset åpningstid fremover (fra 20. april)

Vi har besluttet å åpne kommunehuset for publikum fra mandag 20. april.  Det blir begrenset åpningstid fra kl. 0900 – 1400.  Vi vil opprettholde smittevern ved at alle besøkende forholder seg til anbefalt avstand til andre på 2 meter og følger nasjonale hygienetiltak.

Publikum oppfordres til å gjøre avtale med saksbehandlere på forhånd ved besøk. Du kan finne kontaktinformasjon til avdeling eller saksbehandlere her.

Biblioteket åpner for utlån

Mandag 20.4 kan du igjen få låne bøker på biblioteket. Ta kontakt i ekspedisjonen for å få hjelp.  Du må være frisk og ikke være i karantene for å låne bøker. Vi ber om at du følger FHI’s retningslinjer for smittevern.

Du kan enkelt bestille bøker på bibliotekets nettsider, da trenger du lånenummeret (som står på lånekortet) og passord for å logge inn. Du kan søke opp det du ønsker og klikke reserver. Du vil få en sms eller epost når materialet er klart for henting. Du kan hente det du har bestilt i kommunehusets åpningstid, mandag til fredag fra 9-14.

Logg inn på bibliotekets nettsider her.

Kan du ikke bestille bøker på nett kan du ringe på tlf 47674458.

Innlevering av bøker gjøres i innleveringskassa i foajeen, eller på utsiden av kommunehuset.

Biblioteket åpner -kun for utlån (fra 20. april)

Fra mandag 20.4 kan du igjen få låne bøker på biblioteket. Ta kontakt i ekspedisjonen for å få hjelp.  Du må være frisk og ikke være i karantene for å låne bøker. Vi ber om at du følger FHI’s retningslinjer for smittevern.

Du kan enkelt bestille bøker på bibliotekets nettsider, da trenger du lånenummeret (som står på lånekortet) og passord for å logge inn. Du kan søke opp det du ønsker og klikke reserver. Du vil få en sms eller epost når materialet er klart for henting. Du kan hente det du har bestilt i kommunehusets åpningstid, mandag til fredag fra 9-14.

Logg inn på bibliotekets nettsider her.

Kan du ikke bestille bøker på nett kan du ringe på tlf 47674458.

Innlevering av bøker gjøres i innleveringskassa i foajeen, eller på utsiden av kommunehuset.

Korona -endringer på arrangement fra 7. mai

 

Arrangementer og samlinger

Her finner du informasjon om endringer tilknyttet korona-tiltak gjeldende fra 7. mai, samt meldeskjema for planlagt arrangement.
Fra og med 7. mai åpnes det for arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer, med ansvarlig arrangør, og forutsatt at de nye smittevernreglene på én meter avstand mellom mennesker overholdes.
 
Ansvarlig arrangør skal sørge for at avstandsbegrensningene og øvrige smittevernregler etterleves, samt ha oversikt over hvem som er til stede. Så lenge disse kriteriene overholdes kan arrangementer gjennomføres.
 
 • Bardu kommune forutsetter imidlertid at det meldes fra til kommunen om tid og sted for planlagt arrangement, og at ellers nødvendige tillatelser som måtte være påkrevet innhentes. Det gjelder både grunneier-tillatelser, bevillinger og annet.
 
 
 
 • Arrangementer uten ansvarlig arrangør er ikke tillatt
 • For private samlinger er rådet fortsatt fem personer, men nå med én meters avstand.
 • Tillatelsen til å gjennomføre arrangement på offentlig sted for inntil 50 personer gjelder ikke for idrettsarrangementer
7. mai er også dagen da regjeringen, basert på nye råd fra helsemyndighetene, vil komme tilbake med en vurdering av offentlige arrangement med mellom 50 og 200 personer fra 15. juni. Samme dag vil også regjeringen komme med anbefalinger som gjelder organisert idrettsaktivitet. Denne dagen vil det i tillegg komme nye retningslinjer for private samlinger.
 
Fra før er det klart at forbudet mot å gjennomføre arrangementer med flere enn 500 mennesker er forlenget til å gjelde i perioden 15. juni til 1. september.
 
Bardu kommune har per onsdag 13. mai ingen registrerte personer med påvist covid-19-smitte i kommunen. Når lokalsamfunnet nå gjenåpnes i begrenset og kontrollert omfang, er det kritisk at innbyggere og besøkende overholder smittevernregler, slik at dagens situasjonsbilde i størst mulig grad kan vedvare.
 

Dette gjelder også:

 • Besteforeldre og barnebarn kan igjen møtes, men det bør helst foregå utendørs og de generelle smittevernrådene må etterleves. Friske personer under 65 år kan også være sammen med barnebarn innendørs så lenge man holder avstand.
 • I virksomheter som gjenåpner skal egne standarder for smittevern følges. Utenfor disse virksomhetene er det viktig at alle fortsetter å følge de grunnleggende rådene for smittevern og holder god avstand til andre, unngå store grupper med mennesker, vasker hendene jevnlig og holder seg hjemme dersom man er syk.
 • Når vi er sammen, bør vi ikke være mer enn 5 personer samlet, og vi bør holde en avstand på minst 1 meter mellom oss. Avstanden gjelder både innad i gruppen og til andre personer. Dette gjelder ikke for personer som lever sammen til vanlig.
Les mer på FHI sine sider om arrangementer og samlinger.
 

 

Hjemmekarantene og hjemmeisolering

Bakgrunn for endringer i bruk av karantene fra 7. mai 2020

Karantene brukes for å forhindre smittespredning før symptomer på covid-19 infeksjon har meldt seg. Med tiden har bedre kunnskap om covid-19 gjort det tydelig at det aller meste av smitteoverføringen skjer helt i starten av sykdomsforløpet. Det er uheldig med utstrakt bruk av karantene ved svært lav risiko for sykdom. Helst vil man fange opp flest mulig syke med færrest mulig dager i karantene. 

FHI har derfor anbefalt at dagene i karantene målrettes ved disse tre endringene.

 • Man regnes som nærkontakt 48 timer før symptomene starter (økt fra 24 timer)
 • Tid i karantene forkortes fra 14 til 10 dager
 • Personer som har gjennomgått covid-19- sykdom, unntas fra plikt til karantene i de påfølgende seks måneder.

 

Følgende endringer ble vedtatt nasjonalt ang. bhg/ skole og hytter 07.04.20

Barnehager og skoler

20. april: Barnehagene kan åpne. Forutsetningen er at dette kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Barnehagene kan bruke tiden frem til 27. april for å forberede åpningen dersom de trenger det.

27. april: Skolene åpner for 1. – 4. trinn i grunnskolen. Skolefritidsordningen åpner også. Videregående skoler åpner for elever på VG3 som følger yrkesfaglig løp i skole og yrkesfagelever på VG2. Forutsetningen er at dette kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Det vil bli laget en veileder og kompetanseopplegg slik at skoleeier og ansatte får tydelige, konkrete råd om hvordan de skal forholde seg. Det blir unntak for barn i risikogruppene og for barn som lever sammen med familiemedlemmer i risikogruppene, for å minimere risiko for alvorlig sykdom. Disse vil fortsatt få fjernundervisning. Det er et mål at alle elevene skal være tilbake på skolen før sommeren.

27. april: Universiteter, høyskoler og fagskoler åpner for noen studenter og ansatte. Studenter og ansatte i rekrutteringsstillinger som er helt i sluttfasen av sine studier og prosjekter, og som er helt avhengige av utstyr på lærestedet, kan få komme tilbake til universiteter, høgskoler og fagskoler fra 27. april. De må følge de samme reglene om avstand som i arbeidslivet, og jobbe hjemmefra når det er mulig.

 

Hytter

20. april: Forbudet mot å overnatte på fritidseiendom oppheves. Det oppfordres fremdeles til å begrense bevegelsesmønsteret.

 

Virksomheter

20. april: Mange helsefaglige virksomheter med en-til-en-kontakt, som fysioterapeuter og psykologer, har ikke hatt mulighet til å drive sin virksomhet fullt ut. Nå vil de kunne drive mer som vanlig dersom forskriftsfestede krav om smitteverntiltak følges. Det skal utvikles bransjestandarder i samråd med Folkehelseinstituttet og bransjen.

27. april: Tjenester med en-til-en-kontakt som frisører, massasje og hudpleiere vil kunne holde åpent hvis de oppfyller krav om smitteverntiltak. Før gjenåpning skal det utvikles smittevernkrav i samarbeid mellom bransjen og Folkehelseinstituttet. Dersom bransjeavtale om smittevern kan overholdes, kan også slike virksomheter åpne tidligere enn 27. april.

 

Det skal komme nasjonale veiledere på vedtakene.

Arrangementer -oppdateres fortløpende

Håndtering av arrangementer i Bardu. Her ligger også en overikt over avlyste arrangementer. For åpning av arrangementer, må ROS utfylles og godkjennes. 

 

Selv om aktiviteter og lokaler stenges nå, anbefaler vi at innbyggerne holder seg i aktivitet på annen måte. Gå turer/ skiturer, tren i hjemmet og hold dere i bevegelse.

Avfall -Håndtering av avfall for de med redusert mobilitet

Er du pårørende, nabo eller kjenner noen som trenger hjelp med å frakte søppel fra bolig til avfallscontainere? 

For de som ikke kan frakte søppelposer fra egen bolig til container henstiller vi pårørende og naboer om å bistå med dette. Sørg for at avfallspose er godt knyttet igjen og gjerne med to poser rundt avfallet.

Renovasjonstjenesten i Bardu er ikke utrustet for å håndtere henting av avfall hjemme hos alle de som trenger det så vi takker for all hjelp fra de som bidrar. 

Barnehager og skoler -oppdateres fortløpende

Informasjon om stenging/åpning av barnehager og skoler 

Her kommer også oppdatert informasjon i.f.t. foreldrebetaling, gjenomføring av undervisning og endringer. 

Coronavirus: information in English

FHI: Koronavirus -fakta, råd og tiltak

Samleside FHI 

Samlet informasjon om det nye koronaviruset (coronaviruset) SARS-CoV-2, sykdom, utbredelse samt råd for publikum og helsepersonell. Sidene oppdateres fortløpende.

Foreldre, barn og gravide - råd om korona

Råd på helsenorge.no

Her ligger bl.a råd til foreldre om aktiviteter sammen med barna og hvordan snakke med barna om korona.

Handling på matbutikker og apotek

Åpningstider (endring pr. 17. mars)

I samarbeid med dagligvareforretningene i Bardu har det blitt fastsatt åpningstider for personer i risikogrupper med hensyn til smitte. Tidsrommet 07.00-09.00 er forbeholdt disse gruppene. Det anmodes om at øvrige innbyggere og besøkende foretar sin handling utenfor dette tidsrommet. Bruk anibac/ hansker og følg avstandsregler (minimum 1 meter). Dette gjelder f.o.m. 18. mars 20.

Apoteket har åpent fra 09.30.

Les mer om risikogrupper for Covid-19 smitte her.

Påskehandel

Vi ber alle om å spre handelen i år, og unngå følgende normalt travle tider:

Man-Ons  6-8/4 1500-1800

Påskeaften 11/4 1100-1400 (NB! Åpningstid 0700-1600)

Dersom du sitter i karantene

Kriseledelsen anbefaler at behov for mat og nødvendige varer løses på følgende måte, i prioritert rekkefølge:

 1. Be om assistanse fra naboer/familie
 2. Be om assistanse fra venner/bekjente
 3. Be om støtte/hjelp fra frivilligsentral som kan kontaktes på telefon 99411311

NB! Frivilligsentralen anmoder alle kan å melde seg for å avhjelpe akutte behov, matleveranser og andre tjenester til hjemmeboende eldre og andre innbyggere i hjemmekarantene.

Hygienetiltak

Les om våre hygienetiltak her

Viktig informasjon:

Avfallsmottaket Steiland er stengt for husholdning

Karanteneregler, reising og opphold på fritidseiendommer i Bardu kommune

Karanteneregler for reiser sør for Nordland opphører 15. april

Bardu kommune oppfordrer fortsatt til folk til å være «føre var», utvise hensyn og unngå reising som ikke er strengt nødvendig

Bardu kommune ønsker å være en «føre var»-kommune også når restriksjoner innført i forbindelse med utbruddet av COVID-19 sakte, men sikkert oppheves. Innbygger oppfordres til å utvise forsiktighet og holde reiseaktiviteten på et lavt nivå. Les mer her

 

 

Alt om hjemmekarantene, testing og reiser til Bardu og hvem som faller innenfor karantenereglene finner du her.

Kommunale avgifter -søknad om utsatt betaling

Det åpnes for søknad om utsatt betaling av kommunale avgifter for første termin

Som følge av utbruddet av COVID-19 åpner Bardu kommune for at bedrifter og enkeltpersoner kan søke om utsatt betalingsfrist for kommunale avgifter for 1. termin av 2020. Les mer her.

Koronasmittet? Meld fra ved mistanke om koronasmitte.

Folkehelseinstituttet har sammen med Norsk Helsenett publisert løsningen Meld fra ved mistanke om koronavirus, som legger til rette for selvrapportering av symptomer fra alle innbyggere. Dette er ett av flere tiltak for å få oversikt over smitte i Norge.

Løsningen skal brukes av deg som har symptomer som kan skyldes koronavirus, og du må logge deg inn som bruker av løsningen for å melde fra om du har symptomer.

Logg inn og meld fra om du mistenker at du er koronasmittet, her.

 

Krisepakken til idrett, kultur og frivillighet

Informasjon om krisepakken til idrett, kultur og frivillighet

14. april kan frivillige lag og organisasjoner og arrangører i kultursektoren søke om kompensasjon for korona-avlyste, utsatte eller stengte arrangementer. Fordi det er kort søknadsfrist, er det lagt til rette for at søkerne kan bruke tiden fram mot 14. april på å forberede seg. Les mer om krisepakken her.

Legetjenesten i Bardu

Til alle brukere av legetjenesten i Bardu 17.03.20

Link til legekontoret i Bardu 

Vi har behov for ekstra helsepersonell (17.03.29) -mer informasjon og registreringsskjema finner du her.

Skytefelt - Bardu kommune har mottatt følgende informasjon fra plassmajor Setermoen leir:

Forsvaret i Setermoen leir skal også opprettholde operativ evne, og dette krever øvelse og trening i skytefeltet. Som følge av dette vil det bli aktivitet i Setermoen skytefelt, (skyting, kjøring, og personell aktivitet) i ukene fremover. Det er derfor viktig at alle dere som ferdes i skytefeltet forholder dere til informasjon som står ved innkjøring til skytefeltet. Røde lys betyr ingen adgang for sivile i skytefeltet.

Forsvaret følger svært strenge regler for COVID 19, og har stort fokus på å følge alle pålegg og anbefalinger, på lik linje med øvrige innbyggere i Bardu .

Tiltakspakke for næringslivet

Regjeringen har lagt fram flere tiltakspakker for næringslivet  som følge av situasjonen med Corona virus, smittefare og tiltak mot smittespredning.

03.04.20 ble det presentert en ordning med kontantstøtte til bedrifter som rammes.

Tiltakene synes samlet å kunne gi god støtte til bedrifter som har fått driftsgrunnlaget kraftig beskåret.


Vi vil peke på de nettsidene som gir offisiell informasjon og orientering om tiltak og retningslinjer fra myndighetenes side, bl.a.

Den nye kompensasjonsordningen er presentert nærmere her.

NHO reiseliv kommenterer mer her.

Næringshagen i Midt-Troms vil kunne hjelpe enkeltbedrifter med å vurdere tiltakspakkene opp mot egen virksomhet, og muligheter for å dra nytte av kompensasjonsordningene.

Artikkel om det lokale næringslivet i Bardu.

Spørsmål og svar

Ofte stilte spørsmål og svar finner du her

Jeg har vært i kontakt med personer fra områder med aktiv smitte. Bør jeg teste meg eller ta noen forholdsregler?
Dette finner du svar på Folkehelseinstituttets side for fakta, råd og tiltak omkring korona.
 
Jeg har vært på reise i et område med vedvarede smitte og har blitt forkjølet. Hva gjør jeg?
Dersom du har vært i et område med aktiv og vedvarende spredning, se Folkehelseinstituttets side for fakta, råd og tiltak omkring korona.
 
Jeg har vært i kontakt med en person som har vært i et område med vedvarede smitte og som var forkjølet. Hva gjør jeg?
Dette finner du svar på Folkehelseinstituttets side for fakta, råd og tiltak omkring korona.

Hvem skal i hjemmekarantene og hva gjelder da?
De nasjonale retningslinjene bestemmer og redegjør for dette. Dette finner du til enhver tid svar på på Folkehelseinstituttets nettsider her.
 

Hva er karantene og isolasjon – og hva gjelder da? 
Man skiller på karantene og isolasjon. Les detaljerte beskrivelser på Folkehelseinstituttets nettsider.
 

Har Bardu kommune en koronatelefon?
Kommunen opprettet en kommunal koronatelefon fredag den 13. mars, men pga. lite pågang fra slutten av april, avviklet vi denne tjenesten 05.05.20.   


Kan jeg bare møte opp på legevakta ved mistanke om korona?
Du kan ikke møte opp på legevakta uten å ha ringt først. Ring koronatelefonen på 468 47 368 for mer info.

Hvem skal testes?
Kriteriene for hvem som skal testes for koronasmitte endres fra tid til annen. Oppdaterte kriterier vil du til enhver tid finne på Folkehelseinstituttets nettsider her.

 

Koster det noe å teste seg for korona?
Nei.

Kan jeg få snakke direkte med smittevernoverlegen eller de kommunale overlegene i Bardu kommune?
De opplever for tiden stor arbeidsbyrde og svarer som hovedregel kun for media og ikke direkte overfor innbyggere. Vi henviser til koronatelefonen: 468 47 368


Jeg skulle reise med fly fra Bardufoss lufthavn til et arrangement et annet sted i Norge. Arrangementet er nå avlyst av smittevernhensyn. Dekker reiseforsikringen min, flyselskapet eller reisebyrået dette?
Dette er en henvendelse som du må rette til de nevnte aktører. Dette ligger utenfor Bardu kommunes ansvar og myndighet.

Hvordan har Bardu kommune forberedt seg på denne sykdommen?
Bardu kommune har en kommunal kriseplan med en rekke tiltak som kan være aktuelle ved såkalte pandemier.

Hva skjer hvis man bryter pålegg om å holde seg i karantene?
De som bryter pålegg om karantene kan risikere å bli satt i «tvungen isolasjon», noe helsedirektøren i Helsedirektoratet advarte om den 5. mars i år.