For å begrense importsmitte har regjeringen innført en ordning med karantenehotell gjeldende fra 9. november 2020

Ordningen med karantenehotell innebærer ingen endringer om hvem som skal være i innreisekarantene. Karantenetiden er fortsatt 10 døgn etter innreise. Alle som skal være i innreisekarantene, skal gjennomføre karantenen på karantenehotell, dette gjelder også for norske statsborgere.

 

Personer som skal i karantene etter innreise til Norge, skal oppholde seg på karantenehotell. Du trenger ikke gjennomføre karantenen på karantenehotell dersom:

  • du er bosatt i, eller eier en bolig i Norge
  • arbeidsgiver sørger for egnet oppholdssted, med enerom

Det betyr at dersom du kommer til Norge for å besøke venner, familie eller kjæreste, må du gjennomføre karantenen på karantenehotell.

Et opphold på karantenehotell vil koste 500 kroner per natt for privatpersoner og 1500 kroner per natt for bedrifter.

Det er kommunen som har ansvar for organisering av karantenehotell. Du får tilbud om testing på karantenehotellet. Du må gjennomføre hele karantenen på 10 døgn, selv om du får negativt svar.

Dersom du studerer i utlandet, men er folkeregistrert i Norge, trenger du ikke gjennomføre karantenen på karantenehotell. Studerer du i Norden og har etter særregler måttet endre bostedsadresse til studiestedet, trenger du heller ikke gjennomføre karantenen på karantenehotell. Alle som studerer i utlandet må likevel gjennomføre karantenen på 10 døgn på et egnet sted, uten nærkontakt med familiemedlemmer og andre som du ikke bor med til vanlig.

Mindreårige barn som ankommer Norge alene og ikke har unntak fra karantene, skal ha mulighet til å ha en omsorgsperson på karantenehotellet.

Dersom du ikke er bosatt i Norge, men eier en bolig eller fritidsbolig, kan du gjennomføre karantenen i boligen. Eierskapet må kunne dokumenteres ved innreisen. Det er tilstrekkelig at én person i en husstand eier boligen, så lenge eier av boligen og resten av husstanden reiser sammen.

Unntaket gjelder ikke for flyttbare oppholdssteder som for eksempel campingvogner, båter og lignende. Det er heller ikke tilstrekkelig at man leier boligen.

 

Les mer om temaet på : 

Helsenorge.no 

Regjeringen.no  

Lenke til Spørsmål og svar på regjeringen.no