Helsedirektoratets informasjonstelefon

815 55 015

Hverdager 08-18, helg 10-16

Psykisk helsehjelp 

771 85 595

-hvis du trenger noen å snakke med

Fastlege 

771 85 500

-ved behov for akutt helsehjelp

Legevakten 

116 117

-om du ikke kommer i kontakt med fastlege

Koronatesttelefon 

468 47 368

Man-torsdag 08-11

Fredag 08-13.30

Smittesporing

771 85 560 (velg helsesykepleier)

Man-fredag 

09.00-15.45

Bestill time til koronatest.png

Du vil få beskjed om tidspunkt for testing ved henvendelse til Koronatesttelefonen. Testingen foregår ved Helsehuset i Bardu. 


Antall positive koronaprøver av personer i Bardu siden 12. mars: 76

Når personene fikk påvist smitte finner du lengre ned på siden under fanen 'Tidslinje bekreftet smittetilfeller og tidligere oppdateringer. Dags og ukesrapporter med tall fra fylker, landet, norden, verden på FHI sine sider

Siste oppdatering 18.01.21

Nivå for Bardu ungdomsskole nedjusteres til gult nivå og Barduhallen åpnes for trening for barn og unge f.o.m 20.01.21. 

 

Aktuelt -siste nytt fra Bardu kommune

Våre lokale informasjonssider finner du også i fanen under.

Tidslinje bekreftede smittetilfeller

Oppdatering per 13.01.21

En vernepliktig i Setermoen Leir fikk påvist smitte den 13.01. Det har blitt foretatt smittesporing, og den smittede har ingen nærkontakter utenfor leir. Alle nærkontakter er satt i karantene. 
Tilfellet har ingen tilknytning til andre smittetilfeller i Setermoen Leir.

Oppdatering per 10.01.21
Det er bekreftet at 41 av de nye amerikanske soldatene på Setermoen fikk påvist covid-19 ved ankomst. 
 
Oppdatering per 06.01.21 
Kvelden 5/1 ble det konstantert et tilfelle av covid 19 på person som oppholder seg i Bardu kommune. Smittetilfellet er relatert til utbrudd annet sted i landet. Det ble utført smitteoppsporing og alle nærkontakter i kommunen er varslet og er nå i karantene.

Oppdatering per 06.01.2021. Kl. 08:00

Kvelden 5/1 ble det konstantert et tilfelle av covid 19 på person som oppholder seg i Bardu kommune. Smittetilfellet er relatert til utbrudd annet sted i landet. Det ble utført smitteoppsporing og alle nærkontakter i kommunen er varslet og er nå i karantene.

Oppdatering 08.11.20 - 1 nytt smittetilfelle

Det ble bekreftet et nytt smittetilfelle 08.11. Den smittede tilhører US Marines og anses ikke å være relatert til utbruddet for øvrig i Setermoen Leir. 


Oppdatering 07.11.20 - 2 nye smittetilfeller

Lørdag 7.november har Bardu kommune fått to nye bekreftede tilfeller av covid 19. 

Den ene tilhører US Marines, og anses ikke være relatert til utbruddet for øvrig i Setermoen Leir. 

Den andre er vernepliktig i Setermoen Leir. Vedkommende er nærkontakt med en av de ansatte som tidligere i uka testet positivt. Den smittede har frem til positivt svar vært i karantene med resten av sin tropp. Det vil bli utført testing av den nye smittedes nærkontakter. På nåværende tidspunkt er det ingen grunn til å frykte smittespredning til øvrige vernepliktige utover den aktuelle troppen.


Oppdatering 06.11.20 - 0 nye smittetilfeller

Det har blitt bekreftet 0 nye smittetilfeller 05. og 06. november. 

Smittesporingsteamet er i beredskap dersom det skulle oppstå nye smittetilfeller i tiden fremover. 

Kommunen har god oversikt over tidligere smittetilfeller. 


Oppdatering 04.11.20 - 2 nye smittetilfeller

Det har blitt bekreftet 2 nytt smittetilfeller onsdag 04.11.

Et tilfelle er tilknyttet det lokale utbruddet i Setermoen Leir. 

Et tilfelle er nærkontakt med smittetilfelle fra 03.11 relatert til utenlandsk arbeidskraft og utenlandsreiser.

Kommunen har god oversikt over smittetilfellene og gjennomfører testing av nærkontakter.


Oppdatering 03.11.20 - 3 nye smittetilfeller

Det har blitt bekreftet 3 nye smittetilfeller tirsdag 03.11.

Et av tilfellene er tilknyttet det lokale utbruddet i Setermoen Leir. 

Et av tilfellene er ansatt i Setermoen Leir, og det foregår omfattende smittesporing for å kartlegge eventuelle nærkontakter.

Et tilfelle er relatert til utenlandsk arbeidskraft og utenlandsreiser, og smittetilfellet er ikke tilknyttet det lokale utbruddet i Setermoen Leir. 

Isolasjon og karantene er iverksatt for de nye smittetilfellene. 

Det siste døgnet er det testet 6o-70 personer i kommunal og militær regi.   

 • Smittevernapparatet har i dag god oversikt over nærkontakter til smittede. Bardu kommune opplever i dag at man har kontroll på det lokale utbruddet knyttet til Setermoen Leir.  

 • Så lenge man forholder seg til anbefalte nasjonale smitteverntiltak kan sosial omgang og aktivitet i samfunnet foregå som vanlig.  

 

 


Oppdatering 01.11.20 - 1 nytt smittetilfelle

Det ble bekreftet 1 nytt smittetilfelle søndag 01.11. Den smittede er personell fra US Marines og tilfellet knyttes ikke til det lokale utbruddet i Setermoen Leir. 

Det siste døgnet er det testet 65 personer i kommunal og militær regi.  

Nærkontakter til en som har  testet positivt for covid-19, skal teste seg og settes i karantene. Karantenetiden på 10 døgn gjennomføres fullt ut, selv om man får negativt svar på egen koronatest. Dersom en person blir satt i karantene, er ikke andre i husstanden i karantene før evt. positiv prøve foreligger eller det utvikles symptomer. Først da går hele husstanden i karantene.

Kommunen har aktiv krisestab med daglige møter og innfører nå en rekke tiltak for å slå ned utbruddet så raskt som mulig og få kontroll på situasjonen. Smittevernoverlegen har ansvar for håndteringen lokalt. Vi er i dialog med sentrale helsemyndigheter som bistår med råd i håndteringen av utbruddet. 

Tiltak blir kontinuerlig vurdert og opprettholdes ikke lengre enn nødvendig. 


Oppdatering 31.10.20 - 1 nytt smittetilfelle

Det har blitt bekreftet 1 ny smittet lørdag 31.10.

Det er nå bekreftet at den smittede er ansatt ved Setermoen skole. Smittesporingsteamet jobber nå med å kontakte alle nærkontakter.

Siste oppdateringer og anbefalinger knyttet til covid-19 i Bardu

Smittesporingsteamet har god testkapasitet og gjennomfører flere tester gjennom helgen i Barduhallen. Det er testet totalt 52 personer lørdag.

 • Alle nærkontakter av smittede vil bli kontaktet smittevernapparatet. Les mer om hvem som er nærkontakter her.
 • Avgjørelsen angående videre skolestenging i Bardu vil bli tatt søndag kveld.
 • Testtelefon utvidet åpningstider fra 9-12 søndag 2.november

30.10.20 - 15 nye smittetilfeller

Smitten er knyttet til utbruddet i Setermoen Leir. 14 tilhører samme avdeling som tidligere smittede. 1 tilhører annen tropp og bataljon. Denne personen har også vært i Skjold leir og det er satt krisestab på Skjold.

 

For å få kontroll og sørge for en god smitteoppsporing iverksettes følgende tiltak fredag 30.10.20:

 • Setermoen skole/SFO og Voksenopplæringen stenges

 • Barduhallen stenges og arrangement avlyses

Bardu kommune vil i løpet av helgen gjøre en ny vurdering av videre tiltak. Informasjon oppdateres fortløpende.

Videre har Bardu kommune følgende oppfordringer:

 • Andre arrangement avlyses

 • Ikke gå fra dør til dør i forbindelse med halloween

 • Unngå besøk på Barduheimen gjennom helgen

  Smittesituasjonen er fortsatt uavklart, og det foregår en omfattende smittesporing i samarbeid mellom sivilt og militært helsepersonell. Smittesporingen ledes av Bardu kommune. Fokuset er på testing og smittesporing og det vil gjennomføres omfattende testing fredag og i løpet av helgen. Målselv kommune vil bistå med testing.

   

 


29.10.20 - 3 nye smittetilfeller
Utbruddet knyttes til Setermoen Leir, men det er nå bekreftet nærkontakter i sivilsamfunnet. En av de smittede har tilknytning til de 2 smittede som ble bekreftet smittet onsdag 28.10.20. Den andre smittede er en nyankommet amerikansk soldat som har vært i full isolasjon siden ankomst til landet søndag 25.10.20. Dette tilfellet har ikke tilknytning til det lokale utbruddet.

Kommunen har satt krisestab og følger situasjonen tett og setter nå inn målrettede tiltak for å få kontroll på utbruddet lokalt.

For å få kontroll og sørge for en god smitteoppsporing iverksettes følgende tiltak fredag 30.10.20:

 • Setermoen skole/SFO og Voksenopplæringen stenges

 • Barduhallen stenges og arrangement avlyses

Bardu kommune vil i løpet av helgen gjøre en ny vurdering av videre tiltak. Informasjon oppdateres fortløpende.


Det blir pressekonferanse om koronasituasjonen i Bardu torsdag 29. oktober klokken 13.00. 

Ordfører Toralf Heimdal, smittevernoverlege Vidar Bjørnås og Eirik Skomedal, talsperson fra Hæren deltar. 

Pressekonferanse holdes i Kommunestyresalen og vil streames direkte her.


28.10.20 - 2 nye smittetilfeller 

Disse ble testet lokalt på legekontoret tirsdag 27.10.20 og har tilknytning til en avdeling ved Setermoen Leir. Aktuelle avdelinger er satt i karantene.

Smittesituasjonen er per i kveld (28.10) uavklart, men det er satt i gang en omfattende smittesporing i samarbeid mellom sivilt og militært helsepersonell.

Anbefalingen er at man skal forholde seg som normalt, men at man må være ekstra påpasselig med å følge de anbefalte smitteverntiltakene.


13.10.20 - 2 nye smittetilfeller

Personene er innen samme husstand. Kommunen har god oversikt over situasjonen, og det er et begrenset antall nærkontakter som alle er informert om situasjonen. 

Siste oppdatering fra Bardu kommune

Oppdatering 18.12.20

Vi har i dag lagt ut informasjon om koronavaksine på våre lokale informasjonssider

 

Oppdatering 7.12.20 

Det har blitt bekreftet 0 nye smittetilfeller siden 08.11.20. 

Smittesporingsteamet er i beredskap dersom det skulle oppstå nye smittetilfeller i tiden fremover. 

Kommunen har god oversikt over tidligere smittetilfeller. 

Alle elever ved Setermoen skole som i uke 45 hadde digital undervisning er tilbake på skolen som normalt fra 09.11.20. Alle skolene i Bardu driftes på gult nivå. 

 

Siste nytt:

Hjem til jul? (30.11.12)

Informasjon om karantenehotell  (24.11.20)

Kontaktidrett under 20 år -hvilke regler og anbefalinger gjelder nå? (24.11.20)

 

Lokale råd og anbefalinger: 

 • Det anbefales at alle innbyggere bør ha lav terskel for å ta kontakt med helsetjenesten for testing ved symptomer som kan være Covid-19.  

 • Det anbefales at alle innbyggere er ekstra oppmerksomme på tegn til sykdom, og at en i så tilfelle bør holde seg hjemme fra skole eller jobb.  

 • Ta kontakt med aktuell avdeling ved/i forkant av besøk på Barduheimen. Les mer om besøk ved sykehjem her. 

 • Kommunehuset: det skal gjøres avtale med saksbehandler i forkant. Det føres lister over besøkende i ekspedisjonen. 

 

 

Smittevernapparatet har i dag god oversikt over nærkontakter til smittede. Bardu kommune opplever i dag at man har kontroll på det lokale utbruddet knyttet til Setermoen Leir.  

Så lenge man forholder seg til anbefalte nasjonale smitteverntiltak kan sosial omgang og aktivitet i samfunnet foregå som vanlig. Her er Oversikt over nasjonale tiltak fra 5. november (regjeringen.no)

Kommunen har aktiv krisestab med daglige møter og innfører nå en rekke tiltak for å slå ned utbruddet så raskt som mulig og få kontroll på situasjonen. Smittevernoverlegen har ansvar for håndteringen lokalt. Vi er i dialog med sentrale helsemyndigheter som bistår med råd i håndteringen av utbruddet. 

Tiltak blir kontinuerlig vurdert og opprettholdes ikke lengre enn nødvendig.

Nærkontakter til en som har testet positivt for covid-19, skal teste seg og settes i karantene. Karantenetiden på 10 døgn gjennomføres fullt ut, selv om man får negativt svar på egen koronatest. Dersom en person blir satt i karantene, er ikke andre i husstanden i karantene før evt. positiv prøve foreligger eller det utvikles symptomer. Først da går hele husstanden i karantene.

 

Det er nå viktig at alle som bor og oppholder seg i Bardu følger følgende smittevernråd: 

 • Hold avstand – husk meteren 

 • Bli hjemme hvis du er syk 

 • Vask hendene 

 • Host/nys i papirlommetørkle, eller i albukroken dersom du ikke har det for hånden. 

 

Nasjonale retningslinjer ifm. karantene og isolasjon

Nye nasjonale retningslinjer kom i 02.10 ifm. karantene og isolasjon. Det er viktig at disse følges dersom du er nærkontakt. Tiltakene finner du her.  

Det er viktig at disse følges dersom du er nærkontakt.

 

 Kommunens nettsider oppdateres jevnlig.  

Nasjonale retningslinjer

Koronatiltak nasjonalt

Her finner du oversikt over nasjonale tiltak innført av norske myndigheter for å håndtere koronasituasjonen.

 

FHI`s samlesider

Her finner du fakta, råd og tiltak om koronaviruset

 

Helsenorge om koronavirus

Her finner du informasjon om korona. Du kan også bruke chatten nederst på siden for å få svar på det du lurer på. Dersom du ikke får svar på spørsmålene dine, kan du ringe informasjonstelefonen på 815 55 015.

 

Corona information in different languages

Information about coronavirus in English

Helsenorge coronavirus

 

Information about home quarantine in different languages 

Last ned informasjon om hjemmekarantene og isolasjon på ulike språk - FHI sin side 

 

General information about Coronavirus in different languages, flyers and videos

Last ned generell informasjon om korona på ulike språk her. - FHI sin side. 

 

Tegnspråktolkede videoer, plakater, brosjyrer og informasjonsmateriell på forskjellige språk

https://helsenorge.no/koronavirus/informasjon-pa-andre-sprak

 

Not resident, but only on transit?

Information to trawelers

旅客须知

informacje dla podróżujących

Informationen für Reisende

Ne gyventojas, o tik tranzitu?

Información para viajeros

Informazioni per viaggiatori