Gjeldende nasjonale retningslinjer for idrett

Den generelle anbefalingen om minst 1 meters avstand mellom personer gjelder i alle situasjoner utover selve idrettsaktiviteten, for eksempel i pauser, i garderober, før/etter aktivitet mv. 

Utøvere innen breddeidrett under 20 år og voksne i fase 1 (definert av Norges idrettsforbund) er unntatt anbefalingen om 1 meters avstand ved utøvelse av selve aktiviteten der dette er til hinder for normal utøvelse. Anbefalingen om å holde minst 1 meters avstand gjelder imidlertid i alle situasjoner utover dette. Dette innebærer at:

  • utøvere innen idretter der nærkontakt mellom utøverne ikke er nødvendig for utøvelse av aktiviteten, anbefales å holde 1 meters avstand til andre gjennom hele aktiviteten/treningen.
  • for utøvere innen idretter som innebærer kontakt mellom utøverne, gjelder unntaket bare i de situasjonene der kontakt er nødvendig.  

For personer over 20 år gjelder unntaket kun ved ordinære treninger, og ikke ved idrettsarrangementer. 

I tillegg gjelder følgende anbefalinger:

  • Dersom gruppestørrelsen begrenses og det er faste treningsgrupper, kan  lagidretter og andre idretter som ikke har vedvarende/langvarig nærkontakt, for eksempel fotball og håndball, utføre aktiviteten med normal kontakt mellom utøverne der dette er nødvendig.
  • Idretter med tett en-til-en-kontakt mellom utøverne, slik som kampsport, bryting, pardans mv., kan gjenoppta treninger så lenge antall treningspartnere begrenses til et fåtall faste partnere. 
  • For barn til og med barneskolealder vil det kunne være utfordrende å sørge for avstand mellom barna gjennom hele aktiviteten. Ved aktiviteter som innebærer faste deltakere er det derfor ikke nødvendig at barn til og med barneskolealder holder avstand til hverandre, i tråd med råd gitt i veiledere for barnehager og skoler (udir.no).
  • I aldersgruppen som omfatter ungdomsskole og videregående skoler bør det være en meters avstand mellom utøverne unntatt der det er til hinder for normal utøvelse av aktiviteten.
  • Ved trening med høy intensitet, for eksempel ved kondisjonstrening i sal, bør avstand mellom personer økes til minst 2 meter. Under høyintensitetstrening produseres det mer dråper og risikoen for smitte øker. Økt avstand og god ventilasjon vil kunne redusere denne risikoen.

Idrettsaktivitet knyttet til idretter som kan gjennomføres slik at gjeldende avstandskrav overholdes, kan gjennomføres som normalt. Det kan være individuell start ved løping, langrenn, slalåm og snowboard. Arrangementskravene må overholdes.

 

Se helsedirektoratet.no for ytterligere informasjon.