Nøkkelpersoner ved kriser, katastrofer og ulykker i Bardu kommune 2019:

Beredskapsleder Per Åke Heimdal

Tlf. 482 63 770

Beredskapskoordinator Stian Olsen

Tlf. 941 70 480

Kommunedirektør Rita Bjørn

Tlf. 975 90 377

Ordfører Toralf Heimdal

 

 

 

 

 

Leder psykososialt kriseteam Alvilde Gardsteig Strømsmo

Tlf. 959 25 995