Brannvesenet skal verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot skader forårsaket av brann, eksplosjoner og farlige stoffer. Tjenesteområdet dekker beredskap og tiltak som forebygger brann. 

Bardu kommune har inngått samarbeidsavtale om det forebyggende arbeidet med kommunene Salangen og Lavangen. Formålet er å styrke brannvesenet samt å skape et bredere brannteknisk miljø. I avtalen inngår felles brannsjef, overordnet vakt og feiervesenet. 

Nødnummer: