Kommunen skal feie og føre tilsyn med fyringsanlegg ved behov. Fritidsboliger omfattes av feie- og tilsynstjenester på lik linje med helårsboliger.

Behovet for feiing vurderes blant annet på bakgrunn av registrerte fyringsvaner, sotmengde, hvordan det fyres og hva det fyres med. Gjennomføring av tilsyn er også behovsprøvd og basert på risiko. Byggverket, omgivelsene, kvaliteten på fyringsanlegget og hvordan det fyres er eksempler på hva det ses etter. Behovsprøvd feiing og tilsyn betyr at noen boliger/fritidsboliger vil få årlig besøk av feieren, mens andre kan oppleve at det tar opptil flere år mellom hver gang feieren kommer på besøk.

Før besøket får du et varsel per SMS eller brev som forteller deg når vi kommer. Er du usikker på om korrekt telefonnummer er oppført på deg, kan du sjekke dette på servicevarsling.no

Du må være tilstede når vi kommer på tilsyn, slik at du kan vise oss rundt i boligen eller fritidsboligen. Kan du ikke være til stede selv, bør du avtale med noen som kan slippe oss inn.

Feieren er uniformert og skal alltid kunne fremvise legitimasjon.

Tilsyn med fyringsanlegg
Dette kontrolleres:

 • om ildsted og skorstein har synlige feil eller mangler
 • om ildsted og skorstein er montert etter gjeldene lovverk/monteringsanvisning
 • om det er behov for feiing
 • om feieren har tilgang til skorsteinen

I tillegg veileder vi i spørsmål om fyring, røykvarslere, slokkeutstyr, rømningsveier, fyringsøkonomi og generell brannsikkerhet i hjemmet.

Finn frem dokumentasjon på ildsted/fyringsanlegg. Fikk du avvik sist vi var på feiing og tilsyn, ber vi deg om at du viser oss at manglene er utbedret.

Blir det avdekket avvik på fyringsanlegget eller brannsikkerheten vil du motta en rapport fra feieren. Du får en frist på 30 dager til å gi skriftlig fremdriftsplan om hvordan og når avvikene blir utbedret. Det er beboernes sikkerhet det handler om, og det er dere som kan gjennomføre de brannforebyggende tiltakene som anbefales for å bo tryggest mulig.

Feiing av skorstein
Husk å stenge alle spjeld og ventiler. Har du peis, kan det lønne seg å henge et vått klede foran åpningen. Ikke bruk ildstedet dagen feiingen er varslet.

Feiing fra tak:
Sett fram godkjent bakkestige. Stigen må være i metall. I de tilfellene hvor det er mer enn 5 meter fra bakke til tak må stigen være festet med godkjent sklisikring. Stigen skal nå fra bakkenivå til cirka 1 meter over takrennen.

Se til at det er stigetrinn på taket fram til skorsteinen. Er det flere skorsteiner skal det være montert gangbro mellom dem eller trinn til alle skorsteiner.

Hvis skorsteinen er over 120 centimeter høy skal den ha feieluke eller plattform.

Alle stiger og trinn må være montert i henhold til monteringsanvisningen.

Gjeldende NS EN (Norsk Standard) standarder for slike produkter er å forstå som preaksepterte løsninger.

Hva koster det?
Se din egen kommunes gebyrregulativ.

Fritak fra feie- og tilsynsavgif
Hvis du ikke bruker fyringsanlegget ditt og ønsker å søke om fritak for avgiften, kan du gjøre det ved å fylle ut følgende skjema: LINK TIL SKJEMA (Fritak feie- og tilsynsavgift)

En eiendom som er ubebodd, er under oppussing, eller er lagt ut for salg gir ikke grunnlag for fritak. Fritak gjelder fyringsanlegg som ikke er i bruk. Alle ildsteder må være frakoblet og skorsteinen plombert eller blendet. Dersom skorsteinsløpet tas i bruk igjen, plikter eier å melde fra til feiervesenet.

Ta kontakt om du har spørsmål
Dersom du har spørsmål om tilsyn, feiing eller varsling eller kan du kontakte oss på telefon:

Feier Bjørn Mange Nordmo tlf: 907 01 248

Feier Anders Mortensen tlf: 907 09 313

Eventuelt kan du sende oss en mail: brannstasjonen@bardu.kommune.no

Les mer om brannsikkerhet i egen bolig

Sikker hverdag (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap)

Sikkerhverdag.no gir deg tips om hvordan du enkelt kan forebygge uhell hjemme hos deg selv. Her finner du også informasjon til hvordan du kan bli bedre rustet til å takle litt større kriser og hendelser.

Hva er ditt ansvar før feieren kan utføre feiing?

 1. Sørg for at stigen er satt opp til feieren.
 2. Alle ildsteder og spjeld må være lukket slik at sotskade unngås.
 3. Ikke fyr i ovnen før feiing skal utføres.
 4. Husk å si ifra til leieboeren om at feieren kommer.
 5. Huseier er selv ansvarlig for uttak av sot, hvis feieren ikke kommer seg inn.

image.jpg

For at takstigen skal være godkjent må følgende være i orden:

 • Takstigen skal være typegodkjent, og montert i henhold til anvisning fra produsent.
  Takstigen skal være festet i bærende konstruksjon (takstoler).
 • Takstiger av tre, eller som kun er festet med bøyle over mønet er ikke godkjent.
 • Typegodkjent utstyr skal være korrosjonsbeskyttet.

Videre gjelder følgende:

 • Der gesims-høyden er over 5 meter skal det være montert typegodkjent sklisikring for feste av løs stige.
 •  Dersom skorstein er høyere enn 1,2 meter over tak, målt på skorsteinens korteste side, skal det være montert feieplattform (typegodkjent og montert i henhold til anvisning).
 • På tak med to eller flere skorsteiner må det monteres enten typegodkjent takbru (montert i henhold til anvisning) mellom skorsteinene, eller det må være takstige til hver enkelt skorstein.
 • Også løs stige som benyttes opp til tak skal være typegodkjent. Den skal stå stødig, og være høy nok til å rekke ca. 1 meter over tak. Trestiger er ikke godkjent.