Informasjon om koronavaksinasjon i Bardu

Kommunen har lagt planer for gjennomføring av vaksinasjon. Informasjon om arbeidet vil bli løpende oppdatert på denne nettsiden. 

I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine. Bardu kommune vil  følge regjeringen sin prioritering, med de øverste prioriterte først: 

  • Beboere i sykehjem, omsorgsboliger og helsepersonell
  • Eldre over 85 år 
  • Eldre over 75 år og deretter de over 65 år 
  • Personer 18–64 år med én eller flere nærmere spesifiserte sykdommer som de har fra før. 

Personer som prioriteres vil bli kontaktet for tilbud om vaksinasjon. Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste. 

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis. 

Det nye koronaviruset gir infeksjon i luftveiene. De fleste får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. De eldste og de som har enkelte andre sykdommer fra før har størst risiko for å få alvorlig sykdom. 

Mer informasjon om koronavaksine på Folkehelseinstituttets nettside

 

Lokale oppdateringer vil du finne på vår Koronainfoside

Hvem kan få koronavaksine?

FHI sine sider kan du lese om hvem som får koronavaksine og den detaljerte prioriteringsrekkefølgen. 

Hvordan godkjennes koronavaksiner?