Meldingstjeneste

Send melding om feil og mangler

Du kan også se meldinger som alt er innrapportert for å unngå å registrere samme feil flere ganger. Eventuell informasjon om deg som melder vil ikke være synlig på nettet for andre enn de som skal behandle saken.

 

Akutte hendelser

Viktig: Akutte hendelser som ikke kan vente til ordinær arbeidstid skal ikke meldes her.


Mandag-fredag kl 08.00-15.00 må du i slike tilfeller ta kontakt med avdeling Kommunalteknikk på

tlf 77 18 53 20 eller på epost til postmottak@bardu.kommune.no


Etter kl 15.00 og i helger må du ta kontakt med teknisk vakt tlf: 957 56 962

varsling

Nytt varslingssystem i Bardu kommune 2020

Du kan lese om vårt nye vaslingssystem her. Får du ikke varslinger, kan du registrer deg her.