Telefonhenvendelser

Bardu kommune har ikke lenger et betjent sentralbord, men har nå digitale menyer med tastevalg inn til hver enkelt enhet eller tjeneste. 

Hovednummer til den enkelte avdeling finner du under menyvalget Telefonnummer til tjeneste/enhet.

Du kan også søke opp en enkelt ansatt og ringe direktenummer til vedkommende.

Akutte hendelser vedrørende vei, vann og avløp etter kl 14:30 eller i helger skal meldes til vakttelefon for tekniske tjenester. Vakttelefon teknisk: 957 56 962.

Akutte hendelser vedrørende kommunale utleieboliger, og kommunale bygg etter kl. 15.00/15.45 eller i helger skal meldes til Avdelingsleder bygg og eiendom: 908 13 141.

Koronatesting telefonnummer

 

Koronatesting telefon.png

 

Har du behov for akutt helsehjelp, ring fastlegen. Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt: 116 117. Du skal kun ringe legevakt når du har behov for akutt helsehjelp.

Ofte stilte spørsmål og svar finner du her:

Koronatelefonen i Bardu - ofte stilte spørsmål og svar

Veiledning til våre ringesløyfer

Når du ringer Bardu kommunes hovednummer 77 18 52 00 får du fire hovedtastevalg, deretter får du følgende tastevalg:

 

1. Kommunale avgifter

 1. Spørsmål om faktura
 2. Betaling av faktura

2. Tekniske tjenester

 1. Vann og avløp, vei og gatelys
 2. Avfall og renovasjon
 3. Boligkoordinator
 4. Kart og oppmåling
 5. Avdelingsledere (1. Vann, avløp, vei og gatelys 2. Bygg og eiendom 3. Plan og miljø 4. Samfunn og utvikling)

3. Sentraladministrasjon

 1. Rådmann
 2. Assisterende rådmann
 3. Økonomi
 4. Lønn og personal
 5. Servicekontoret/ Informasjon og sekretariat 

4. Andre tjenester

 1. Helse, omsorg og barnevern (1. Helsestasjon 2. Barnevern 3. Legevakt 4. Ergo og fysio  5. Barduheimen  6. Bo og oppfølging 7. Enhetsleder)
 2. Skole og barnehage (1. Skole 2. Barnehage 3. Barnehagefaglig rådgiver 4. Enhetsleder)
 3. Bibliotek, kultur og idrett (1. Barduhallen 2.Bibliotek  3. Kultursjef)
 4. Landbruk
 5. Næring