Rutiner for besøk for pårørende ved Barduheimen sykehjem

 

 • Besøk skal fortrinnsvis skje utendørs, men på grunn av værforhold, åpnes det for besøk inne på sykehjemmet i egnet besøksrom.
 • Gjeldende smittevernråd må ivaretas. Minst 1 meter avstand mellom beboer og besøkende.
 • I henhold til eventuell smittesporing, føres det besøkslogg på avdelingen
 • Alle besøk må avtales med avdelingen på forhånd
 • Hovedregel er at det skal være maks to besøkende om gangen. For å minske smitterisikoen, må det gå 48 timer mellom hvert besøk om det ikke er av de samme personene.
 • Besøkstid på 1 time.
 • Besøkende må være friske og uten symptomer på covid-19
 • Det skal ikke medbringes noe til avdelingen, uten at det blir rengjort av personalet.
 • Eventuelle spørsmål rettes til avdelingen.
 • Endringene gjelder fra 15.05.2020
 • Avtale om besøk gjøres ved å ringe avdelingen mellom kl 11.00 – 14.00 for å bestille besøkstid:

 

Nordstua tlf 99586940

Nedre tlf 99521021

Øvre tlf 47457017

Besøksrestriksjoner etter opphold i utland

Fra 03.08.20 ble det innført besøksrestriksjoner ved Barduheimen for de som har vært i utlandet de siste 10 dager før planlagt besøk. Dersom man har vært i utlandet skal man vente i 10 dager før besøk gjennomføres. Les mer her.

Besøksrutiner på sykehjemmet i julehøytiden

Her finner du informasjon om besøksrutiner i julehøytiden i Bardu kommune. 

 

 

Besøksregler sykehjem uke 45

Det gjennomføres adgangskontroll på Barduheimen og inngangsdør er låst hele døgnet.  

Kriseledelsen anbefaler at besøkende redusere hyppigheten av besøk til et minimum, og hvis mulig, gjennomfører nødvendige besøk utendørs. Alle besøkende bes sette seg godt inn i våre regler for besøkende, og at fastsatte regler følges. 

Når får du ikke komme på besøk?  

 • Dersom du siste 10 dager har vært på reise til eller oppholdt seg i regioner og land utenfor Norge som ikke er omfattet av karanteneplikt ("gule områder"). Man kan ikke komme på besøk før 10 dager etter hjemkomst.  
 • Dersom man testes for Covid-19, skal man ikke komme på besøk før negativt prøvesvar foreligger.  
 • Dersom man er bekreftet smittet med Covid-19.  
 • Dersom man har luftveissymptomer eller er i karantene. 
   

Gjennomføring av besøk:  

• Besøk må avtales på forhånd - kontakt aktuell avdeling i forkant av besøk. 

• Besøk begrenses til x 1 per uke (ute) og x 1 per uke (inne).  

• Det settes begrensning 2 personer per beboer og det er ønskelig at man begrense til de samme 2 personer ved hvert besøk.  

• Besøk med beboer utenfor institusjon er som hovedregel ikke ønskelig. Unntak kan gjøres, men planlagt aktivitet bør vurderes ut ifra smitterisiko. Det kan pålegges karantene for beboer ved retur til institusjonen. Dette vil vurderes i hvert enkelt tilfelle. Ved besøk utenfor institusjon bør folkemengder unngås og avstandsregler overholdes.  

Bardu kommune har i denne tiden tiltak og anbefalinger til det beste for smittevernet og våre beboere ved Barduheimen. Vi har forståelse for at pårørende og beboere kan oppleve det vanskelig at man ikke kan ha den hyppige kontakten man kanskje ønsker eller er vant med. Vi takker for at det utvises forståelse for at det innføres restriksjoner for besøk så lenge smittefaren er overhengende.