Etter den senere tids utvikling og for å ta nødvendige forhåndsregler med hensyn til sårbare grupper og smittespredning av COVID-19, har kommunen i dialog med smittevernlege, bestemt at Barduheimen sykehjem stenges for besøk fra pårørende/besøkende som har oppholdt seg i utlandet innenfor de 10 siste dager.

 

Dersom man har vært i utlandet skal man derfor vente minimum 10 dager før man besøker beboere på Barduheimen sykehjem.

 

Besøk avtales direkte med hver avdeling på følgende telefonnummer:

Avdeling Nordstua - 99586940

Avdeling Nedre - 99521021

Avdeling Øvre - 47457017

 

Bardu kommune fastsatte den 15.05.20 egne lokale rutiner for besøk på sykehjem. Disse kan man gjøre seg kjent med HER