Barduheimen_sommer

Nye rutiner gjeldende fra og med 15.mai

 • Besøk skal fortrinnsvis skje utendørs, men på grunn av værforhold, åpnes det for besøk inne på sykehjemmet i egnet besøksrom.
 • Gjeldende smittevernråd må ivaretas. Minst 1 meter avstand mellom beboer og besøkende.
 • I henhold til eventuell smittesporing, føres det besøkslogg på avdelingen
 • Alle besøk må avtales med avdelingen på forhånd
 • Hovedregel er at det skal være maks to besøkende om gangen. For å minske smitterisikoen, må det gå 48 timer mellom hvert besøk om det ikke er av de samme personene.
 • Besøkstid på 1 time.
 • Besøkende må være friske og uten symptomer på covid-19
 • Det skal ikke medbringes noe til avdelingen, uten at det blir rengjort av personalet.
 • Eventuelle spørsmål rettes til avdelingen.
 • Endringene gjelder fra 15.05.2020
 • Avtale om besøk gjøres ved å ringe avdelingen mellom kl 11.00 – 14.00 for å bestille besøkstid:

 

Nordstua tlf 99586940

Nedre tlf 99521021

Øvre tlf 47457017