Åpningstider for koronatesttelefonen

Hverdager: 08:00-11:00

Helg (uke 45): 08.30-09.30. 

Telefonnummer: 468 47 368

 

Du må holde deg hjemme og unngå mennesker du ikke bor med fram til du er symptomfri og har fått negativt prøvesvar.

Har du alvorlige luftveissymptomer, ring fastlegen din. Er ikke fastlegen tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente, ring legevakten på 116117. Ved livstruende sykdom, ring 113.

Endringer om obligatorisk testing for innreisende til Norge fra 02.01.21

Regjeringen innfører en plikt til å teste seg for covid-19 for innreisende til Norge fra 2. januar 2021. Testen skal gjøres så snart som mulig og senest ett døgn etter ankomst.
 
Hovedregelen vil være at plikten til å teste seg ved innreise gjelder for alle personer som ankommer Norge fra et område med karanteneplikt som fastsatt i covid-19-forskriften vedlegg
A. Kravet vil omfatte både norske statsborgere, øvrige personer som er bosatt i Norge, og andretilreisende. Plikten innebærer å kontakte testsenter eller kommunen for å få gjennomført
testing av SARS-CoV-2 så snart som mulig og senest 24 timer etter ankomst til Norge.
 
Følgende persongrupper er unntatt fra kravet:
a) Personer som er under 12 år
b) Personer som ved godkjent laboratoriemetode kan dokumentere at de i løpet av de siste seks
månedene har gjennomgått covid-19
c) Personer som er unntatt fra karanteneplikt i arbeidstiden og på fritiden etter § 6a
- 3 -
d) Personer som omfattes av unntak fra innreisekarantene i arbeidstiden etter § 6b første og fjerde
ledd. Dette omfatter personer som pendler regelmessig over grensen fra Sverige eller Finland
for å arbeide eller gå på skole
e) Yrkessjåfører av langtransport og togpersonell som ikke arbeider på godstog
f) Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske
samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, jf. § 6e, når det ikke er
praktisk mulig å gjennomføre testing.
g) utlendinger som er nevnt i utlendingsforskriften § 1-4 eller § 1-5, og som kan fremvise diplomateller
tjenestepass, eventuelt nasjonalt pass i kombinasjon med norsk ID-kort utstedt av
Utenriksdepartementet, eller i kombinasjon med Schengen-oppholdskort for
ambassadepersonell, sideakkrediterte diplomater og diplomatiske kurerer, jf. forskrift om
innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen § 3 bokstav f.
Helsedirektoratet presiserer at unntaket som nevnes i bokstav f kun kan brukes i helt
unntaksvise tilfeller.
 
Krav om obligatorisk testing kommer i tillegg til gjeldende krav ved innreise. Personer som ankommer Norge fra et område med karanteneplikt som fastsatt i vedlegg A skal ved innreise
fremdeles fremvise en attest som viser negativ test for SARS-CoV-2, med mindre de er unntatt fra dette kravet, jf. covid-19-forskriften § 4a første og annet ledd. Det vises også til kravet om
Covid-19-test tatt senest 72 timer før innreise, samt kravet om utfylt registreringsskjema ved ankomst til Norge.
 
Personer som har oppholdt seg i Storbritannia i de siste 14 dager før ankomst til Norge, er tolv år eller eldre og ankommer Norge etter 21. desember 2020, skal etter covid-19-forskriften § 4b
teste seg to ganger med PCR etter ankomst. Første test skal tas ved innreise dersom det er mulig. Dersom første test ikke kan gjennomføres ved innreisestedet, må personen henvende
seg til kommunen vedkommende skal oppholde seg i etter ankomst for å få tatt PCR-test innen 24 timer. Det vil likevel måtte foretas en ytterligere test tidligst 7 døgn etter ankomst.
 
Personer som etter covid-19-forskriften § 4c ønsker å benytte seg av muligheten til forkortet karantenetid ved å teste seg to ganger, kan bruke test ved innreisestedet som test nummer 1.

Slik får du time for testing

Du kan få time for koronatesting hvis du enten:

  • har symptomer på koronavirus
  • har vært i utlandet, i røde land/regioner
  • har vært i nær kontakt med noen som har påvist korona

Har symptomer på koronavirus

Har du fått akutt luftveisinfeksjon eller har symptomer på koronavirus? De vanligste symptomene på koronavirus er feber, hoste, tungpustethet og tap av smak- eller luktesans. Du kan ha koronavirus, også med andre eller ingen symptomer.  Se oversikt over symptomer på koronaviruset (fhi.no).

Har vært i nær kontakt med noen som har påvist korona

Smittevernteamet vil ringe deg for å avtale testing. Blir du ikke kontaktet innen tre dager, kan du bestille test selv. Se definisjon av nærkontakt (fhi.no).

Har vært i utlandet

Har du vært i land eller region med høy smittespredning (røde land/regioner) de siste 10 dagene, kan du bestille test på coronatesttelefonen. Se hvor mye smitte det er i ulike land og områder.

Har du vært i land eller region med med lav smittespredning (gule land/regioner) og er symptomfri, trenger du ikke å være i karantene eller teste deg.

Bestill koronatest

Har du behov for å bestille time til koronatesting, vennligst ring vår koronatesttelefon: 468 47 368

Åpningstider på tlf er hverdager 08.00-11.00

Slik foregår testen

Vi tar prøver fra hals og nese. Prøvene viser om du har koronavirus. Vi tar ikke antistofftest.

Resultatet er som regel klart etter 1-3 døgn.

 

Teststed

Testen blir utført ved helsesenteret i Bardu.

 

Pris

Det er gratis å ta testen.

Slik får du prøvesvar

Alle som tester positivt for koronavirus blir kontaktet av smittevernteamet.

Resultatet er tilgjengelig på helsenorge.no 1-3 døgn etter at du tok testen. 

Du får ikke noe varsel når resultatet er klart, men må sjekke helsenorge.no selv. 

Finn prøvesvar på Helsenorge (logg inn)

 

  • Har du barn under 16 år som har tatt koronaprøve, finner du prøvesvaret deres også på helsenorge.no.
  • Dersom du ikke kan logge deg inn på helsenorge.no, eller har spørsmål til prøvesvaret, kan du kontakte fastlegen.

Vi oppfordrer alle som testes for korona om å holde seg hjemme og unngå andre mennesker til prøvesvaret er klart.

Har fått prøvesvar, hva nå?

Hvis koronatesten viser smitte

Hvis du ser at resultatet av testen din er «Påvist», «Positiv» eller «POS», betyr det at du er smittet med koronavirus og må isolere deg hjemme. Hjemmeisolering betyr at du skal være hjemme og ikke gå ut. 

Du vil bli ringt opp av smittevernteamet som gir deg informasjon om hva det betyr å være smittet og hva som skjer videre. Du må også oppgi nærkontakter slik at vi kan starte smitteoppsporing.

 

Hvis koronatesten ikke viser smitte

Hvis du ser at resultatet av testen din er «Ikke påvist», «Negativ» eller «NEG», er du ikke smittet med koronavirus.

Har du symptomer på forkjølelse eller influensa, skal du holde deg hjemme til du er symptomfri.

Er du i karantene skal denne fortsette til karantenetiden er utløpt, selv om testen er negativ. Helsepersonell som har hatt symptomer skal kontakte arbeidsgiveren sin før de går tilbake på jobb. Kravene til hvem som må i karantene, eller som skal følges spesielt opp, kan endres med kort varsel. Det er viktig at du finner ut hvilke råd som gjelder for deg på Folkehelseinstitutets nettsider.