Nye smitteverntiltak fra 20.01.21

Lokale anbefalinger/retningslinjer og råd

 • Bardu ungdomsskole nedjusteres til gult f.o.m 20.01.21.
 • Barduhallen åpnes for halltrening.
 • Arrangement avlyses/utsettes dersom det samler personer fra flere kommuner.
 • Treningssenter omfattes ikke av forbud i forskriften.
 • Vi har god testkapasitet. På fredager har vi utvidet åpningstid til 13.30 på koronatesttelefon.
  • Etter innreise skal du teste minimum 24 timer etter ankomst til landet. Som regel får du svar på test utpå kvelden dagen etter testing.

Bardu kommune vil om kort tid sende ut brev med informasjon om vaksinering til alle innbyggere i Bardu kommune. Informasjonen vil også bli oppdatert på våre hjemmesider med vaksineinformasjon

 

Ellers følger vi de nasjonale retningslinjene:

Reiser

 • Anbefaling om å unnga reising innenlands og utenlands videreføres.
 • Studier er regnet som nødvendige reiser.
 • Innreise: Samfunnskritisk personell og barn under 12 år er unntatt. På innreise kan man bruke hurtigtest.

Arrangementer og aktiviteter

 • Anbefalingen om digital undervisning på universitet og høyskoler videreføres. Alle forelesninger og større arrangement bør være digitale.
 • Barn og unge under 20 år kan delta på trening og fritidsaktivitet som normalt, både inne og ute. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand, når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.
 • Kamper, cuper og stevner bør fortsatt utsettes.
 • For voksne videreføres anbefalingen om å ikke drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene, dersom det er mulig å holde god avstand.
 • Arrangementer bør utsettes eller avlyses. Max. 10 personer utenfor eget hjem. Utendørs – max 20 personer.
 • Det anbefales at sosial kontakt begrenses og at man ikke har flere 5 gjester i tillegg til husstanden.
 • Begravelser kan være opp til 50 personer som tidligere.
 • Det oppfordres til møter utendørs. Man bør ikke være flere enn at man kan holde god avstand.

Skjenkeforbud

 • Forbudet mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer ble innført 4. januar.
 • Etter vedtak i Stortinget oppheves skjenkeforbud f.o.m midtatt 23.01.21 i kommuner med lavt smittetrykk. 

Nye smitteverntiltak fra 04.01.21

For å beholde kontrollen på smittespredningen og begrense ny økning i smitte, iverksettes det forsterkede nasjonale smitteverntiltak i foreløpig to uker fra 4. januar.

Lokale tiltak i Bardu kommune

 • Barduhallen stenges frem til 18/1 -all innendørsaktivitet utgår i dette tidsrommet.
 • Rødt nivå på Bardu ungdomsskole
  • Alle klasser er en egen kohort og elever og lærere forholder seg til sin kohort.
  • Noen fag får undervisning i Teams, dette gjelder i hovedsak i de fagene der elevene har fag på tvers av trinn. 
  • Personalmøter foregår på Teams. 
 • Kulturskoleundervisning en til en. 
 • Lokale butikker og serveringssteder har antallsbegrensning.
 • Bardu kommune har lav terskel for testing
 • Oppfordrer til å unngå alle reiser og ha digital møtevirksomhet. 

 

Regler for hele landet

Private sammenkomster og arrangement

 • Maksimalt fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Hvis man er flere enn fem i samme husstand, kan selvfølgelig alle i husstanden møtes. (Nytt)
 • Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert. (Nytt)
 • De fleste av disse arrangementene vil uansett ikke være i tråd med nasjonale anbefalinger og bør derfor utsettes eller avlyses.

Uteliv og serveringssteder

 • Det innføres nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer. (Nytt)

Kirkevandring

 • De særlige reglene for kirkevandringer oppheves straks, i stedet for fra 15. januar. (Nytt)

Anbefalinger for alle i hele landet

Sosial kontakt

 • Unngå å ha gjester i hjemmet. Vent 14 dager med private besøk. Unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk eller gå på besøk med en til to faste venner eller til en fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. (Nytt)
 • Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter (Nytt)

Reiser

 • Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland. Hytteopphold med personer fra samme husstand frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder.

Skoler og utdanning

 • All undervisning og alle planlagte arrangementer ved universiteter, høgskoler og fagskoler blir digitale frem til 18. januar. (Nytt)
 • Alle landets videregående skoler og ungdomsskoler går over til rødt nivå. (Nytt)
 • Det gis ikke nasjonale føringer for nedstengning av folkehøgskolene eller bibelskolene. Folkehøgskolene følger anbefalinger og retningslinjer fra lokale helsemyndigheter.

Arbeidsplasser

 • Hjemmekontor for alle som har mulighet til dette. (Nytt)

Butikker

 • Alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger slik at det er mulig å holde avstand samt ha adgangskontroll. Regjeringen vil i løpet av de nærmeste dagene vurdere om det skal forskriftsfestes antallbegrensninger og adgangskontroll. (Nytt)

Idrett

 • Utendørs aktiviteter kan gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand.
 • Toppidretten og kulturutøvere som har et særskilt unntak med egen regulering, omfattes ikke.

Nye tiltak i kommuner og regioner med mye smitte

Regjeringen legger til flere tiltak som kommuner og regioner med stort smittetrykk bør vurdere å innføre.

 • om barneskoler og barnehager skal følge veilederen for "rødt nivå".
 • påbud om bruk av munnbind på offentlig sted der det ikke er mulig å holde avstand på minimum en meter.
 • påbud om hjemmekontor i den utstrekning dette er mulig.
 • påbud om stengning av driften av treningssentre, bingo -og svømmehaller.

Les nyhetssaken fra regjeringen her