Koronatelefon utvidet åpningstid.pngtelefonnr til hjemmeside.png

 

Nyheter 3. april

3 april.png

 

 

Hittil har èn person testet positivt for Covid-19 (koronavirus) i Bardu kommune. Personen er bosatt i Norge og har vært på innenlandsreise. Kommunen har i alle tilfeller utført smitteoppsporing og tatt kontakt med nærkontakter til den som er bekreftet smittet. 

 

Vedtak i kommunestyret 02.04.20 -karantenetiltak for å stoppe spredning av Covid-19

Alle som har eller skal ha opphold i Bardu kommune og har oppholdt seg mer enn 24 timer sør for Nordland fylke skal i hjemme karantene i 14 dager, uavhengig om de har symptomer eller ikke. Dette har tilbakevirkende kraft regnet fra og med 19. mars 2020, og gjelder i 7 dager, fram til 9. april 2020. Hele vedtaket kan leses på våre karantenesider.

Oppfordring om å unngå reiser til Tromsø

Med hensyn til økt spredning av COVID-19 i Tromsø kommune, oppfordrer Bardu kommune alle sine innbyggere om å unngå alle reiser til Tromsø som ikke er strengt nødvendig. Dersom reiser til (eller opphold i) Tromsø er helt nødvendig, bes innbyggere om å ta særskilt gode tiltak for å unngå å bli smittet, og unngå å ta smitte med seg hjem til Bardu. Dette kan være tiltak som ekstra hygiene, avstand til andre m.m. Det oppfordres også til at man etter besøk i Tromsø er ekstra tilbakeholden med sosial kontakt når man kommer hjem til Bardu igjen. Det oppfordres også til at alle besøk inn til Bardu fra Tromsø, så langt som mulig unngås dersom disse ikke er nødvendig.

Påskehandel

Vi ber alle om å spre handelen i år, og unngå følgende normalt travle tider:

Fred  3/4 1500-1800

Lørd  4/4 1300-1600

Man-Ons  6-8/4 1500-1800

Påskeaften 11/4 1100-1400 (NB! Åpningstid 0700-1600)

 

Anbefalinger fra FHI: Hjemmepåske og smittevern

 

Ledergruppa og krisestab overvåker situasjonen i Bardu fortløpende og har nytt møte 6.4.20.

NB! Vi gjør oppmerksom på at kommunehuset, Barduheimen og våre avdelinger på Veksthuset for tiden er stengt for publikum.

 

Se FHI sine sider for informasjon og råd -oppdateringer og våre samlesider for Bardu kommune i fanene under:

 

Skytefelt - Bardu kommune har mottatt følgende informasjon fra plassmajor Setermoen leir:

Forsvaret i Setermoen leir skal også opprettholde operativ evne, og dette krever øvelse og trening i skytefeltet. Som følge av dette vil det bli aktivitet i Setermoen skytefelt, (skyting, kjøring, og personell aktivitet) i ukene fremover. Det er derfor viktig at alle dere som ferdes i skytefeltet forholder dere til informasjon som står ved innkjøring til skytefeltet. Røde lys betyr ingen adgang for sivile i skytefeltet.

Forsvaret følger svært strenge regler for COVID 19, og har stort fokus på å følge alle pålegg og anbefalinger, på lik linje med øvrige innbyggere i Bardu .

Arrangementer

Håndtering av arrangementer i Bardu. Her ligger også en overikt over avlyste arrangementer. 

 

Selv om aktiviteter og lokaler stenges nå, anbefaler vi at innbyggerne holder seg i aktivitet på annen måte. Gå turer/ skiturer, tren i hjemmet og hold dere i bevegelse.

Barnehager og skoler

Informasjon om stenging av barnehager og skoler 

Her kommer også oppdatert informasjon i.f.t. foreldrebetaling, gjenomføring av undervisning og endringer. 

Handling på matbutikker og apotek

Åpningstider (endring pr. 17. mars)

I samarbeid med dagligvareforretningene i Bardu har det blitt fastsatt åpningstider for personer i risikogrupper med hensyn til smitte. Tidsrommet 07.00-09.00 er forbeholdt disse gruppene. Det anmodes om at øvrige innbyggere og besøkende foretar sin handling utenfor dette tidsrommet. Bruk anibac/ hansker og følg avstandsregler (minimum 1 meter). Dette gjelder f.o.m. 18. mars 20.

Apoteket vil f.o.m. 20. mars ha åpningstider for risikogrupper på samme måte som matbutikkene, men fra kl. 08.00 - 09.30. 

Les mer om risikogrupper for Covid-19 smitte her.

Dersom du sitter i karantene

Kriseledelsen anbefaler at behov for mat og nødvendige varer løses på følgende måte, i prioritert rekkefølge:

  1. Be om assistanse fra naboer/familie
  2. Be om assistanse fra venner/bekjente
  3. Be om støtte/hjelp fra frivilligsentral som kan kontaktes på telefon 99411311

NB! Frivilligsentralen anmoder alle kan å melde seg for å avhjelpe akutte behov, matleveranser og andre tjenester til hjemmeboende eldre og andre innbyggere i hjemmekarantene.

Hygienetiltak

Les om våre hygienetiltak her

Viktig informasjon:

Avfallsmottaket Steiland er stengt for husholdning

Håndtering av avfall for de med redusert mobilitet

Er du pårørende, nabo eller kjenner noen som trenger hjelp med å frakte søppel fra bolig til avfallscontainere? 

For de som ikke kan frakte søppelposer fra egen bolig til container henstiller vi pårørende og naboer om å bistå med dette. Sørg for at avfallspose er godt knyttet igjen og gjerne med to poser rundt avfallet.

Renovasjonstjenesten i Bardu er ikke utrustet for å håndtere henting av avfall hjemme hos alle de som trenger det så vi takker for all hjelp fra de som bidrar. 

Karanteneregler, reising og opphold på fritidseiendommer i Bardu kommune

Koronavirus -fakta, råd og tiltak FHI

Samleside FHI 

Samlet informasjon om det nye koronaviruset (coronaviruset) SARS-CoV-2, sykdom, utbredelse samt råd for publikum og helsepersonell. Sidene oppdateres fortløpende.

Coronavirus: information in English

Kan du bidra som ekstra helsepersonell eller renholder i tiden fremover?

Vi har behov for ekstra helsepersonell og renholdere.

Alderspensjonister kan også jobbe med koronakrisen uten å tape pensjon. 

Les mer og registrer deg her som helsepersonell.

Les mer og registrer deg her som renholder. 

 

 

 

Legetjenesten i Bardu

Til alle brukere av legetjenesten i Bardu 17.03.20

Link til legekontoret i Bardu 

Vi har behov for ekstra helsepersonell (17.03.29) -mer informasjon og registreringsskjema finner du her.

Meld fra ved mistanke om koronasmitte

Folkehelseinstituttet har sammen med Norsk Helsenett publisert løsningen Meld fra ved mistanke om koronavirus, som legger til rette for selvrapportering av symptomer fra alle innbyggere. Dette er ett av flere tiltak for å få oversikt over smitte i Norge.

Løsningen skal brukes av deg som har symptomer som kan skyldes koronavirus, og du må logge deg inn som bruker av løsningen for å melde fra om du har symptomer.

Logg inn og meld fra om du mistenker at du er koronasmittet, her.

Råd om korona til foreldre, barn og gravide

Råd på helsenorge.no

Her ligger bl.a råd til foreldre om aktiviteter sammen med barna og hvordan snakke med barna om korona.

Spørsmål og svar

Ofte stilte spørsmål og svar finner du her

Jeg er over 65 år og/eller er i risikogruppe, kan jeg få besøk av familie til påske?  

Link til fhi.no – spesielle råd til personer i risikogruppene.

Jeg lurer på om jeg kan bli med familie som har hytte på Altevann når jeg selv ikke bor i Bardu?

Regjeringen har den 19.03 satt i kraft tidligere fastsatt forskrift om å oppholde seg på hytte (fritidseiendom) i annen kommune enn der hvor man er folkeregistrert. § 5 skal lyde: Personer forbys å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates. For personer som oppholder seg på fritidseiendom i en annen kommune fastsettes boten normalt til 15.000 kroner, subsidiært fengsel i 10 dager. Spørsmål rettes til politiet, det er de som håndterer denne paragrafen, ikke vi i kommunene.

Jeg lurer på om jeg kan overnatte hos familie i Bardu (ikke på hytte)?

Spørsmålet rettes til politiet, det er de som håndterer denne paragrafen, ikke vi i kommunene. Les mer her. 

Jeg har vært i kontakt med personer fra områder med aktiv smitte. Bør jeg teste meg eller ta noen forholdsregler?
Dette finner du svar på Folkehelseinstituttets side for fakta, råd og tiltak omkring korona.
 
Jeg har vært på reise i et område med vedvarede smitte og har blitt forkjølet. Hva gjør jeg?
Dersom du har vært i et område med aktiv og vedvarende spredning, se Folkehelseinstituttets side for fakta, råd og tiltak omkring korona.
 
Jeg har vært i kontakt med en person som har vært i et område med vedvarede smitte og som var forkjølet. Hva gjør jeg?
Dette finner du svar på Folkehelseinstituttets side for fakta, råd og tiltak omkring korona.

Hvem skal i hjemmekarantene og hva gjelder da?
De nasjonale retningslinjene bestemmer og redegjør for dette. Dette finner du til enhver tid svar på på Folkehelseinstituttets nettsider her.
 

Hva er karantene og isolasjon – og hva gjelder da? 
Man skiller på karantene og isolasjon. Les detaljerte beskrivelser på Folkehelseinstituttets nettsider.
 

Har Bardu kommune en koronatelefon?
Ja. Kommunen opprettet en kommunal koronatelefon fredag den 13. mars. Telefonnummeret er 468 47 368. Den er åpen og bemannet mellom klokken 09:00 -12:00, 13:00 - 15:00 og 18:00 - 20:00 hver dag (også helg). Vi gjør oppmerksom på at telefontjenesten opplever stor pågang til tider, og det kan periodevis være vanskelig å nå gjennom. Vi ber deg derfor være tålmodig og prøve igjen på et senere tidspunkt.


Kan jeg bare møte opp på legevakta ved mistanke om korona?
Du kan ikke møte opp på legevakta uten å ha ringt først. Ring koronatelefonen på 468 47 368 for mer info.

Hvem skal testes?
Kriteriene for hvem som skal testes for koronasmitte endres fra tid til annen. Oppdaterte kriterier vil du til enhver tid finne på Folkehelseinstituttets nettsider her.

 

Koster det noe å teste seg for korona?
Nei.

Kan jeg få snakke direkte med smittevernoverlegen eller de kommunale overlegene i Bardu kommune?
De opplever for tiden stor arbeidsbyrde og svarer som hovedregel kun for media og ikke direkte overfor innbyggere. Vi henviser til koronatelefonen: 468 47 368


Jeg skulle reise med fly fra Bardufoss lufthavn til et arrangement et annet sted i Norge. Arrangementet er nå avlyst av smittevernhensyn. Dekker reiseforsikringen min, flyselskapet eller reisebyrået dette?
Dette er en henvendelse som du må rette til de nevnte aktører. Dette ligger utenfor Bardu kommunes ansvar og myndighet.

Hvordan har Bardu kommune forberedt seg på denne sykdommen?
Bardu kommune har en kommunal kriseplan med en rekke tiltak som kan være aktuelle ved såkalte pandemier.

Hva skjer hvis man bryter pålegg om å holde seg i karantene?
De som bryter pålegg om karantene kan risikere å bli satt i «tvungen isolasjon», noe helsedirektøren i Helsedirektoratet advarte om den 5. mars i år.