Avdelinger

Avd. Granskauen

18 plasser 3 – 6 år

Avd. Furustua

18 plasser 3 – 6 år

Avd. Dvergbjørka

9 plasser 0 – 3 år

Avd. Kongla

12 plasser 0 – 3 år

Barnehagen driftes som en 3-avdelings barnehage barnehageåret 2023-2024. 

Avdeling Granskauen, Furustua og Kongla. Avdeling Dvergbjørka er lagt ned vakant for ett år. 
 

Skolestartere på Sjupynten

Seterveien har nærhet til fine turområder med skog, vann og fjell, og vi ser på naturen som en naturlig læringsarena.  
Forståelse og omtanke for naturen genererer forståelse og omtanke for mennesket.  
I skogen ovenfor barnehagen har vi en grillkåte som brukes av alle avdelingene jevnlig når vi er på tur. 

Gode helsevaner er noe vi vektlegger da sunn matglede og fysisk aktivitet gir barna en stødig plattform for å fremme livsmestring i samspill med barn og voksne.

Inkludering er sentralt i barnehagens hovedmål og er en kontinuerlig prosess det jobbes med gjennom blant annet Kompetanseløftet som kommunen deltar i.

Åpningstid og fagdager

Barnehagen er åpen hverdager fra kl. 7.00 til 16.15, med unntak av romjul, onsdag før påske og åtte kurs- og planleggingsdager. For 2023-2024 har vi kurs- og planleggingsdager 14/8, 15/8, 9/10, 13/11, 2/1, 26/2, 10/5 og 21/6.

Påskeferie f.o.m 27/3 t.o.m. 1/4.

Sommerstengt uke 29-30-31. 

I Seterveien har vi en kjernetid mellom kl. 8.45 og 14.30. Dette er den tiden barnehagen er fullt bemannet.