Avdelinger

Vi har avdelingene Veslefrikk med 9 plasser til barn under 3 år, avdeling Askeladden med 18 plasser til barn over 3 år, og avdeling Tyrihans med 18 plasser til barn over 3 år. 

Skileik

Fageråsen barnehage er barnehagen med naturlig uteområde, og nærhet til naturens mangfold (skog og flott turterreng, skistadion, akeanlegg m.m). Barnehagen er en pedagogisk virksomhet for omsorg, danning, lek og læring. Den skal bidra til en god start på livet og livslang læring. De måter vi arbeider på, er ment å være til BARNETS BESTE!

Barn utvikler seg i samspill med andre barn og voksne, og dets anstrengelser og egen aktivitet i møtet med omverdenen har stor betydning. Dette betyr at vi må søke å ta vare på de behov barna faktisk har, og gi dem mulighet til å utvikle seg fra sitt eget ståsted. I barnehagen skal barn få støtte og hjelp til å utvikle seg til den beste versjonen av seg selv! 

Plan for et trygt og godt barnehagemiljø

Når et barn eller foreldrene sier at barnet ikke har et trygt og godt barnehagemiljø, skal barnehagen undersøke saken, og så langt det finnes egnede tiltak, sørge for at barnet får et trygt og godt barnehagemiljø. Det samme gjelder når en undersøkelse som barnehagen selv har satt i gang, viser at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø. Tiltakene skal velges på grunnlag av en konkret og faglig vurdering. Barnehagene i Bardu utarbeidet våren 2023 «Plan for et trygt og godt barnehagemiljø». Denne planen beskriver hvordan barnehagen skal forebygge og håndtere krenkelser og mobbing.

Plan for et godt og trygt barnehagemiljø -handlingsplan mot mobbing og krenkelser i Bardu-barnehagene

BTI-veileder

Åpningstider, fagdager og sommertilbud

Barnehagen er åpen mandag til fredag kl 0700-1615, hele året med unntak av romjul, onsdag før påske og 8 fagdager. Barnehageåret 2023/2024 er det følgende fagdager: 14/8, 15/8, 9/10, 14/11, 2/1, 27/2, 10/5 og 21/6. Disse dagene er barnehagen stengt. 

I 2024 er barnehagen er sommerstengt i uke 29, 30 og 31. 

Vi ser fram til et spennende barnehageår med blant annet; glede, trivsel, lek og læring! 

 

Velkommen til Fageråsen barnehage!