Avdelinger

Lappraen barnehage har plass til totalt 72 barn. Antall barn og ansatte kan variere fra år til år ut i fra antall søkere og behov. Barnehageåret 2023-2024 er avdelingene fordelt som følgende:

 

Avd. Gofoten

18 plasser 3 – 6 år

Avd. Hjerterommet

18 plasser 3 – 6 år

Avd. Armkroken

12 plasser 2 – 3 år

Avd. Smilehullet

9 plasser 1 – 2 år

DSC_0253

Barnehagen ligger sentrumsnært plassert mellom Øvre og Nedre Lappraen. Det er kort avstand til flotte og godt varierte turområder. Barn fra mange land og verdensdeler har plass her og mangfoldet vi er en del av er en berikelse og ressurs for oss alle.

Barnehagen har ei grillhytte som er plassert i Toftaker-området. Denne blir mye brukt når vi går på tur.

Lappraen barnehage skal være et godt sted å leke, lære og være. Hos oss skal alle føle seg trygge, og bli møtt med åpenhet, respekt og anerkjennelse. Med dette som ledetråd ligger det til rette for at det skal oppstå vennskap, trygghet og gode opplevelser som gir det beste grunnlaget for vekst og utvikling.

Hovedmål: «ALLE skal trives i barnehagen vår»

Vi jobber kontinuerlig for å fremme helse, trivsel, lek og læring hos barna. Det er utarbeidet en handlingsplan mot mobbing og krenkelser for barnehagene i Bardu.

Åpningstider

Barnehagen har åpent mandag til fredag kl. 07:00-16:15 hele året, med unntak av romjul, onsdag før påske og åtte fag- og planleggingsdager. De siste tre ukene i juli er alle barnehagene sommerstengt.

I 2024 er barnehagen sommerstengt i uke 29, 30 og 31.

Fagdager

I løpet av barnehageåret har barnehagen 8 fagdager.

Fagdager barnehageåret 2023/2024: 14/8, 15/8, 9/10, 14/11, 2/1, 28/2, 10/5 og 21/6

De siste 3 ukene i juli er alle barnehagene sommerstengt.