Bytte barnehage

Du kan søke om å bytte barnehage. Det gjøres elektronisk i Foresattportalen

Hvis du søker bytte av barnehage vil du automatisk få dette når det blir ledig plass, og den gamle plassen blir automatisk sagt opp. Søknad om bytte er derfor bindende, og det er viktig at du sletter søknaden hvis behov for bytte endres.

Permisjon

Hvis det er behov for permisjon fra barnehageplassen, kan du søke om det. Permisjon kan gis ut barnehageåret. Søknad om permisjon leveres skriftlig til styrer i barnehagen. 

Si opp plass

Oppsigelse av plass gjøres elektronisk via Foresattportalen.

Oppsigelsestiden er en måned og gjelder fra den første i påfølgende måned.