Miljøterapeut

Stillingen skal drive forebyggende og helsefremmende arbeid, hvor målgruppen er barn og unge 0-20 år, foreldre og ansatte i skole/barnehage. Arbeidet kan foregå på ulike arenaer; ved helsestasjonen, skole, barnehage og i hjemmet/familien. Arbeidet kan være samtaler og oppfølging av barn/unge med ulik problematikk – fysisk, psykisk og sosialt. Informasjon, veiledning og undervisning i grupper eller individuelt ifm aktuelle forebyggende og helsefremmende tema. Drive miljørettede tiltak til barn/unge på skole/fritid.