Bardu helsestasjon åpner dørene for barseltreff annenhver tirsdag (partallsuker) kl 10-12.


Tilbudet er ment som en møteplass for foreldre/foresatte og baby (ca 0-1 år) som er hjemme i permisjon.
Det vil være en helsesykepleier tilgjengelig hvis behov og om ønskelig kan man ved noen anledninger ha faglig innspill.


Håper mange vil benytte seg av tilbudet.

Velkommen☺️