Helsestasjon ungdom

Tilbud til ungdom

På helsestasjon for ungdom i Bardu kan du snakke med helsesøster, jordmor og lege. du kan få prevensjonsveiledning, resept på all prevensjon, graviditetstest, abortveiledning, testes for kjønnssykdom, få kostveiledning eller pratet om det du måtte ønske. Alle tjenester er gratis, og gjelder for alle ungdommer i kommunen. 

 

Tilbudet omfatter veiledning, rådgivning og helseopplysning når det gjelder:
• Ungdom, samliv og seksualitet
• Fysisk, psykisk og sosial helse og utfordringer
• Livsstil og helse
• Vold og overgrep
• Spiseforstyrrelser
• Prevensjon (også spiral og p-stav)
• Seksuelt overførbare sykdommer (testing og behandling)
• Vanskelige hjemmeforhold

Følg HFU på Facebook: Helsestasjon for ungdom Bardu

Helsestasjon- og skolehelsetjenesten

 

Helsestasjon- og skolehelsetjenesten er en lovpålagt kommunal tjeneste som skal tilby helsefremmende og forebyggende tjenester for barn og unge 0-20 år. Formålet er å fremme psykisk og fysisk helse, fremme gode sosiale og miljømessige forhold og forebygge sykdommer og skader ved å veilede og samarbeide med barnets foresatte. Tjenesten skal så tidlig som mulig fange opp barn og unge, gi dem et tilbud og henvise videre ved behov. Tilbudet skal tilpasses den enkeltes behov og livssituasjon.

Barn har rett til nødvendig helsehjelp, også i form av helsekontroll i den kommunen barnet bor eller midlertidig oppholder seg jf Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2. Foreldrene plikter å medvirke til at barnet deltar i helsekontroll, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 6-1.

Barn uten fast opphold i riket har også rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen, herunder helsekontroller på helsestasjonen, jf. forskrift om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket § 4.