Åpningstider sommeren 2022

Mandag 20. juni åpent kl 1400-1700

Mandag 27. juni åpent kl 1300-1500

Mandag 4. juli åpent kl 1300-1500

Mandag 11. juli STENGT pga ferie

Mandag 18. juli STENGT pga ferie

Mandag 25. juli åpent kl 1300-1500

Mandag 1. august åpent kl 1300-1500

Mandag 8. august åpent kl 1300-1500

Mandag 15. august åpent kl 1400-1700

 

Deretter vanlig åpningstid mandag kl 1400-1700.

Helsestasjon ungdom

Tilbud til ungdom

På helsestasjon for ungdom i Bardu kan du snakke med helsesykepleier, evt jordmor og lege ved behov. Du kan få prevensjonsveiledning, resept på all prevensjon, graviditetstest, abortveiledning, testes for kjønnssykdom, få kostveiledning eller prate om det du måtte ønske. Alle tjenester er gratis, og gjelder for alle ungdommer i kommunen. 

Tilbudet omfatter veiledning, rådgivning og helseopplysning når det gjelder:

 • Prevensjon
 • Innleggelse/uttak av hormonspiral og p-stav
 • Seksualitet
 • Graviditet
 • Vold og overgrep
 • Psykiske vansker
 • Hvis du trenger en voksen å snakke med
 • Kjønnsidentitet
 • Spiseforstyrrelser
 • Å vokse opp i to kulturer
 • Forelskelse/kjærlighet
 • Trøbbel hjemme, med kjæreste, venner, skole eller jobb
 • Rus
 • Seksuelt overførbare sykdommer (testing og behandling)

Følg HFU på Facebook: Helsestasjon for ungdom Bardu

 

Ved sykdom må du kontakte din fastlege, evt legevakt hvis det er på kveld/natt/helg.

 

Helsestasjon for ungdom - Helsedirektoratet

 

Helsestasjon- og skolehelsetjenesten

 

Helsestasjon- og skolehelsetjenesten er en lovpålagt kommunal tjeneste som skal tilby helsefremmende og forebyggende tjenester for barn og unge 0-20 år. Formålet er å fremme psykisk og fysisk helse, fremme gode sosiale og miljømessige forhold og forebygge sykdommer og skader ved å veilede og samarbeide med barnets foresatte. Tjenesten skal så tidlig som mulig fange opp barn og unge, gi dem et tilbud og henvise videre ved behov. Tilbudet skal tilpasses den enkeltes behov og livssituasjon.

Barn har rett til nødvendig helsehjelp, også i form av helsekontroll i den kommunen barnet bor eller midlertidig oppholder seg jf Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2. Foreldrene plikter å medvirke til at barnet deltar i helsekontroll, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 6-1.

Barn uten fast opphold i riket har også rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen, herunder helsekontroller på helsestasjonen, jf. forskrift om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket § 4.