På dagtid mandag-fredag kl 0800-1545, kan du ringe

Bardu helsestasjon/skolehelsetjeneste, tlf 771 85 560

Din kontaktlærer på skolen

Barneverntjenesten i Bardu, tlf 771 85 570

Rus- og psykisk helse, tlf 771 85 595

Bardu legekontor/fastlege, tlf 771 85 500

Akutt legehjelp, tlf 113

På kveld, natt og helg:

Barnevernvakta, tlf 4000 2276

Interkommunal legevakt, tlf 116 117

Akutt legehjelp, tlf 113

Utsatt for vold eller seksuelle overgrep?

Hvis du eller noen du kjenner blir utsatt for vold eller seksuelle overgrep skal du ta direkte kontakt med Politi 112/02800 eller Barnevernstjeneste i Bardu tlf 771 85 570

Barnevernvakten på tlf 4000 2276 kan kontaktes fra kl. 15.30 til kl. 08.00, og hele døgnet i helger og høytider

Du kan også ringe Alarmtelefonen for barn og unge tlf 116 111, døgnåpen.

Kontaktinformasjon for barn og unge

Redd Barna 

 

Mental helse ung

Hjelpetelefon

Barn av rusmisbrukere

Chat tjeneste for barn. Åpen hver mandag til onsdag kl. 17.00-20.00 barsnakk.no

Barne- og ungdomspsykiatri

For alle under 18 år: 777 55 701

Telefon for barn og unge (og foreldre) som opplever den nye hverdagen usikker og skremmende grunnet koronasituasjonen. 

Alarmtelefonen for barn og unge

Døgnåpen telefon: 116 111- alarm@116111.no | 

sms: 417 16 111

Alarmtelefonen for barn og unge er en gratis nødtelefon for barn og unge som lever med vold, overgrep og omsorgssvikt. Voksne som er bekymret for barn og unge som lever under slike vilkår kan også ringe.

Dinutvei.no

Nettportalen dinutvei.no er en nasjonal veiviser til hjelpetilbud, informasjon og kunnskap om vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep. Her finner du også en spørsmål-svartjeneste hvor du som stiller spørsmål er anonym. Portalens målgrupper er både utsatte, utøvere og berørte og gir deg blant annet oversikt over hjelpetilbud der du er og i resten av landet.

Hjelpetelefonen

Telefon: 116 123 hele døgnet.

Hjelpetelefonen er Mental Helses telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med. Her kan du prate og få hjelp til å sortere tanker, men også få informasjon om hjelpe- og aktivitetstilbud.

Hjelpetelefonen har også tilbudet Sidetmedord.no hvor du kan dele tanker og følelser med andre brukere eller deres ansatte veiledere. Bruk forum og vennetjeneste for å utveksle erfaringer og meninger med andre brukere, eller send en melding anonymt til og få svar innen 48 timer.

Kirkens SOS

Døgnåpen telefon:

22 40 00 40

 

SOS-chat er åpent mandag til søndag kl. 18:30-22:30

Kirkens SOS er Norges største kriserådgivning. Telefonen er en døgnåpen krisetelefon for mennesker som er i følelsesmessig eller eksistensiell krise, og for den som tenker på å ta sitt eget liv. Alle som ringer krisetelefonen vil bli møtt med forståelse og aksept. Kirkens SOS tilbyr også en meldingstjeneste og en chat. 

Kors på halsen

Telefon: 800 333 21, åpen mandag til fredag kl. 14:00-22:00.

Chat: mandag til fredag kl. 17:00-20:00.

Du kan også sende mail som du får svar på innen 2-3 dager.

Kors på halsen er et sted du under 18 år kan ringe, maile eller chatte og ta opp det som er viktig for deg. Hos Kors på halsen får du snakke med en voksen du kan stole på, og som ikke kan se hvem du er. Du kan fortelle om alt, både de gode tingene og det du synes er vondt og vanskelig.

Drives av Røde Kors

Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Tlf: 815 55 201.  Åpningstider: mandag til fredag kl. 09.00 – 16.00.

Telefontjeneste som gir informasjon og veiledning om hvordan du kan forholde deg til situasjoner der tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og æresrelatert vold forekommer.

Ung.no

Statens informasjonsside for ungdom. Ung.no er en informasjon om rettigheter, muligheter og plikter, og spørsmål/svartjeneste.

Bardu barneverntjenesten

kl. 0800-1530: 77 18 55 70

Barnevernvakta

kl 1530-0800: 4000 2276

 

Kontaktinformasjon foreldre, fosterhjem og barnevernsforeldre

Mental helse foreldre 

 

Fosterhjemsforeningen

Inviterer til spørsmål og erfaringer knyttet til pandemien

Organisasjonen for barnevernsforeldre

Arrangerer digitale møter for foreldre med barn med tiltak i barnevernet