Øvre Bardu skole

Skolen ligger 6 km fra Setermoen skole i retning Sørdalen og er en 4-delt barneskole med elever som kommer fra Østerdalen, Sørdalen og nærområdet rundt skolen. Beliggenheten til skolen er ved Vikingkrysset, ved siden av Ranheim ungdomshus.

Utemiljøet rundt skolen er flittig i bruk, med lekeområder, lysløype, akebakke og nærhet til skog og vann.

SFO

Skolen har skolefritidsordning for 1 - 4 klasse.

Skolefritidsordning (SFO) finnes ved alle barneskoler i kommunen. SFO er inndelt i 3 alternativer:
Alt A: Fullt år (11 mnd) - åpningstid 0730 - 1615 hver dag - (kun Setermoen skole).
Alt B: Full tid alle skoledager - åpningstider som varierer fra skole til skole mellom 0715 - 1615.
Alt C: Innenfor skoletid.
Påmeldingsskjema fås ved henvendelse til skolene eller lastes ned her. Alle elever som ønsker plass (1. - 4. klasse) får plass. Det er egne vedtekter for drift av skolefritidsordning.