Setermoen skole

Setermoen skole og SFO:

Setermoen skole ligger 1,5 km nord for Setermoen sentrum. Bardu kommune er skoleeier. Skolens oppgave er å gi grunnskoleopplæring i samsvar med gitte lover og regler og undervise elever på 1.- 7. trinn etter gjeldende læreplaner.

Setermoen skole og SFO er lokalisert i Bardu skole og kulturarena, som ble åpnet i mars 2022. I Bardu skole og kulturarena finner du også Bardu ungdomsskole og Bardu kulturskole. 

Setermoen skole har 265 elever på 1.-7. trinn, med to paralleller på hvert trinn. Skolen har elever fra mange nasjonaliteter og kulturer, noe som er med på å berike skolemiljøet.

Skolen har en stabil og godt kvalifisert bemanning, både i skolen og i SFO.

 

Undervisningstid skole/SFO:

Skoledagen er fra kl. 09:00 -14:30 alle dager unntatt tirsdag, da er skolen slutt kl. 13:00.

1.- 2. klassetrinn har 18 undervisningstimer (60 min) per uke, 3.- 4. trinn har 20 timer og 5.- 7. trinn har 21 timer. 1. og 2. trinn slutter kl. 13.00 torsdag og fredag. 

Dermed bør 1.-2. klassinger ha minimum C-plass ved SFO (gratis 12 timer i uka), dersom de ikke hentes kl. 13.00 (ingen buss kl. 13.00).

Bosatte i Nedre Bardu kan søke om bruk av SFO plass ved Nedre Bardu barnehage om morgenen til bussen kjører til Setermoen. 

 

Uteområdet:

Skolens uteområde er flittig i bruk, med nye leke- og aktivitetsapparater. I tillegg til nærhet til skogen og elva, har vi idrettsanlegg med friidrettsbane, fotballbaner, skiløyper, idrettshaller og svømmehall i umiddelbar nærhet.

 

Skolefritidsordningen/SFO

SFO ved Setermoen skole er et helårs fritidstilbud før og etter skoletid for elever fra 1.-4. klasse.

Vi har følgende tilbud om SFO-plass:

A-plass – helårsplass.

B-plass – heldagsplass (ikke i skolens fri- og feriedager).

C-plass – korttidsplass i skoleåret.

 

Fra og med skoleåret 2024/-25 har både 1, 2 og 3.trinn gratis SFO i 12 timer pr. uke.

Søknad om redusert foreldrebetaling SFO

Åpningstiden i SFO er 07:00 – 16:15.

Frokost er fra 07:30 – 08:30. Barna må ha med egen frokost, mens SFO serverer melk.

Etter undervisning alle dager serveres det frukt/ grønnsaker. 

Våre barne- og ungdomsarbeidere og assistenter jobber også i skolen, noe som gjør barnas hverdag tryggere og styrker samarbeidet mellom skole, SFO og foreldre.

Gjennom hele året legger vi vekt på lek og styrking av barnas sosiale kompetanse. Vi jobber for å styrke barnas motivasjon og selvbilde, gjennom veiledning og anerkjennelse.

Skole og SFO kan ikke ta ansvar for private leker og ber om at dette ikke tas med til skole/SFO.

Mobiltelefon og smartklokker skal låses inn i skolens mobil-/klokke-hotell gjennom hele skole- og SFO tiden og er i henhold til skolens ordensreglement.

Kvalitetsplanen for SFO 2019-2023 kan leses her

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGENE I BARDU KOMMUNE

 

Sommeren 2024 (samt 2025 og 2026) har SFO sommerstengt uke 29, 30 og 31.

Nytt SFO-år starter tirsdag 5. august 2024.

SFO har 5 planleggingsdager og er fastsatt for skoleåret 2024-2025:

  • Torsdag 15. og fredag 16. august 2024
  • Tirsdag 19. november 2024
  • Torsdag 2. og fredag 3. januar 2025

Disse dagene holder skole og SFO stengt.

 

Skole og SFO kan ikke ta ansvar for private leker og ber om at dette ikke tas med til skole/SFO.

Temaplan.jpg

Friminutt

Elevene skal være ute i alle friminutt, uansett vær.

Skolehelsetjenesten

Skolens helsesøster er på skolen to til tre dager i uka. Hun kommer også til skolen ved vaksinering med mer.