Vi har følgende dagtilbud:

  • Norsk og samfunnskunnskap for minoritetsspråklige
  • Norsk for asylsøkere
  • Norskkurs for arbeidsinnvandrere
  • Grunnskole for voksne

Bardu Læringssenter tilbyr undervisning i trivelige lokaler på Veksthuset, sentralt på Setermoen. Elevene ved vår skole rapporterer om godt læringsmiljø og trivsel.

Opplæring

Skoleåret 2022/2023 tilbyr vi grunnskole for voksne, opplæring i norsk og samfunnskunnskap og opplæring i norsk og i norsk kultur og norske verdier.

Dersom du har plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap, er det viktig å ta kontakt med skolen minst ett år før fristen for opplæring utløper.  

Prøver i norsk og samfunnskunnskap

Skolen arrangerer prøver i norsk og samfunnskunnskap. Du finner informasjon om datoer for oppmelding og gjennomføring av prøver her:  www.kompetansenorge.no

 

Opptak til grunnskole

Søknadsfrist for grunnskole er 1. mars hvert år.

Her finner du søknadsskjema.

Ta kontakt med Bardu Læringssenter om du lurer på noe eller ønsker søknadsskjemaer.