Elektronisk skjema for innmelding finner du her.

Skolestart er mandag 21.august 2023.

Utsatt/ fremskutt skolestart

Dersom foreldre/foresatte ønsker utsatt eller fremskutt skolestart for barnet, må begrunnet søknad med sakkyndig utredning sendes Bardu kommune v/enhet skole og barnehage, Postboks 401, 9365 Bardu. 

Søknadsfrist 1.mars 2023.

Kontakt

Spørsmål om innskriving rettes til

Malin Nordmo (sekretær skole)

tlf 913 215 50 

epost malin.nordmo@bardu.kommune.no.

Skolefritidsordning SFO

Søknad om plass i SFO kan gjøres når innmelding i skolen er gjort og konto i Visma flyt skole er opprettet. Søknad sendes inn via Visma Flyt Skole. Oppstart SFO på Setermoen er mandag 31.juli, SFO på Nedre Bardu skole og Øvre Bardu skole starter opp mandag 21.august.