Avdelinger

Barnehagen har to avdelinger;


Kalvebingen har plass til 9 barn under tre år.

Kløverenga har plass til 18 barn over tre år.

DSC_0333

Vi holder til i moderne lokaler sammen med Øvre Bardu skole, og er en del av oppvekstsenteret. Her har vi også en velutstyrt lekeplass og et unikt nærområde med gangavstand til både skog, mark og vann. Vi har et nært samarbeid med skolen, som også gir en god og smidig overgang mellom barnehage og skole.

Vår hovedoppgave er å drive barnehage etter de mål som er nedfelt i lov om barnehager med forskrifter. I barnehagens årsplan har vi nedfelt konkrete mål for arbeidet vårt. Hovedmålet vårt er at ungene skal oppleve at de er verdifulle, at de har venner og at de kjenner trygghet og tilhørighet.

Barnehagene fikk ny Rammeplan i 2017. For å få drahjelp i implementeringen av denne, har Bardu kommune besluttet å delta i tre nasjonale satsinger; realfag, inkluderende barnehage- og skolemiljø og språk. Dette innebærer både kompetanseheving i personalgruppa og at det skal være fokusområder i vårt pedagogisk arbeid med barnegruppa.

I personalet legges det vekt på at vi skal være gode rollemodeller for barna og ha et nært samarbeid med foreldre. Vi har erfarne barnehagelærere i pedagogstillingene og dyktige fagarbeidere/assistenter med lang erfaring fra barnehagefeltet.

Åpningstider og fagdager

Åpningstid er mandag til fredag fra kl. 07.00 til kl.16.15.

Fagdager/ planleggingsdager for personalet i 2021-2022:
19/8, 20/8, 15/11, 16/11, 3/1, 19/4, 16/5 og 7/6. Barnehagen er stengt disse dagene.

De siste 3 ukene i juli er alle barnehagene sommerstengt.