Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
19. april:

Informasjon om nasjonalt bålforbud

Mandag 15. april startet perioden med generelt bålforbud i Norge. Da er det forbudt å tenne opp bål ...

Aktuelt

Status etter møte i kriseledelsen 15.3.22

Det er fortsatt et høyt smittetrykk i Bardu kommune, selv om det har vært noe lavere enn tidligere. Det har vært en økt smitteforekomst blant de eldre. Kommunen oppfordrer derfor til aktsomhet i denne aldersgruppen. 

Bardu kommune opplever situasjonen som håndterbar. Noen tjenester vil ha noe redusert drift i en periode grunnet sykefravær. Det er utarbeidet kontinuitetsplaner ift. sykefravær i kommunen for å ivareta sikker drift av kommunale tjenester.

Korona

Status etter møte i kriseledelsen 2.3.22

Det er fortsatt et høyt smittetrykk i Bardu kommune som også fører til høyt sykefravær, men vi opplever situasjonen som håndterbar. Noen tjenester vil ha noe redusert drift i en periode. Det er utarbeidet kontinuitetsplaner ift. sykefravær i kommunen for å ivareta sikker drift av kommunale tjenester.

Koronavirus

Status etter møte i kriseledelsen 22.2.22

Det er et høyt smittetrykk i Bardu kommune som også fører til høyt sykefravær, men vi opplever situasjonen som håndterbar. Noen tjenester kan ha noe redusert drift i en periode. Det er utarbeidet kontinuitetsplaner ift. sykefravær i kommunen for å ivareta sikker drift av kommunale tjenester.

Korona

Status etter møte i Kriseledelsen 2.2.22 og nasjonale tiltak

Regjeringen har, tirsdag 1. februar, fattet vedtak om endringer i covid-19 -tiltak. Kriseledelsen i Bardu har i møte i dag besluttet at Bardu kommune følger nasjonale tiltak, og anbefaler ingen lokale tiltak utover disse.

konornavirus