Det er jevnlig testing på skolene/ barnehagene med høyere smittetrykk. I uke 4 gjelder dette Setermoen skole, BUSK og Seterveien barnehage. Evaluering for videre testing vil skje etter mandag 31.1.22.

 

Bardu kommune oppfordrer til fortsatt aktsomhet og kontaktreduserende tiltak blant sine innbyggere og at man har lav terskel for testing ved luftveissymptomer.

Dersom man har luftveissymptomer eller er nærkontakt og har behov for test kan man hente ut hurtigtester for selvtesting hjemme. 

Hurtigtester blir utlevert fra ambulanseinngangen på baksiden av helsehuset.

Utleveringen skjer mellom klokken 1200-1400.

 

Oppdatert prioriteringsliste for utlevering av hurtigtester pr. 26.1.21

Det anbefales følgende prioriteringsrekkefølge:
1. Test av personer med symptomer
2. Test av personer med kjent eksponering:
a. test i stedet for karantene av husstandsmedlemmer/tilsvarende nære
b: test av øvrige nærkontakter
3. Annen screening etter smittevernfaglig vurdering
a. test av personer som utfører kritiske samfunnsfunksjoner (som inkluderer
helsepersonell)
b. jevnlig testing

 

Dersom man har fått en positiv hjemmetest, trenger ikke alle lenger å ta en PCR-test for å bekrefte positiv hurtigtest. Informasjon om hvem som kan registrere positive tester og registrering av testresultat på nett finner man her: Til deg som har testet positivt på covid-19

 

Smittekarantene på 10 døgn kan erstattes med daglig testing for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Forskriftendringen gjaldt fra og med midnatt, natt til 26. januar. Testing erstatter smittekarantene for nærkontakter.

 

Bardu kommune følger nasjonale tiltak og vil ha nytt møte i kriseledelsen etter at nasjonale lettelser blir presentert av regjeringen i løpet av neste uke.