Kommunen har også en plikt til å tilby vaksine til personer som oppholder seg i kommunen over tid, selv om de ikke har permanent opphold/bor i kommunen (som for eksempel gjestearbeidere, asylsøkere). For Forsvarsansatte – se lengre ned på siden.

Vaksinetilbudet gjelder også personer som har startet opp med vaksinasjon i utlandet, men som trenger å få fullført vaksinasjon mens de oppholder seg i Norge. 

 • Koronavaksinasjon er gratis og frivillig.
 • Vaksinen som benyttes i Bardu er i hovedsak Comirnaty-vaksinen fra BioNTech/Pfizer 

Ved ønske om koronavaksine dose 1, 2 eller 3, ta kontakt med Bardu helsestasjon for bestilling av time (tlf nr 96914514) – neste mulighet for vaksinering vil bli i august 2022.

 

Husk å vær ute i god tid med timebestilling, hvis du for eksempel skal ut å reise eller av annen grunn trenger vaksinen innen en viss dato.

FOR NY OPPFRISKNINGSDOSE – ANNONSERT JULI 2022 – FOR PERSONER OVER 75 ÅR – SE MER INFORMASJON UNDER FANEN DOSE 4 – OPPFRISKNINGSDOSE.

Det er ikke nødvendig å bestille seg time eller gi beskjed om at man ønsker vaksine i forkant.

Vaksineringen foregår nå i lokalene til Bardu helsestasjon

Koronavaksinering, informasjon og spørsmål, man-fre 09.00-14.00 tlf. 96914514

 

 

Det vil gjennomføres massevaksinering (samme opplegg som ved ordinær influensavaksinering) i uke 32 og 33:

Vi gjennomfører vaksinering av dose 4 torsdag 11/8 og 18/8. Dette gjelder personer f. i 1947 eller tidligere. Vaksineringen vil foregå fra kl.09-14 begge dager (drop-in) i Barduhallen.

 

 

Dose 1

Hvis du ikke har startet vaksineringen og ønsker dose 1 må du møte opp på drop-in vaksinering.

Dose 2

Ved Pfizervaksine skal det gå minst 3 uker mellom dose 1 og dose 2. Om du skal ta to ulike mRNA vaksiner må det gå minst 4 uker mellom dosene.

Møt opp på drop-in dagene for å få tatt din dose 2.

 

Dose 3 - oppfriskningsdose

Alle over 18 år kan nå få tredje dose koronavaksine, «oppfriskningsdose». Intervallet mellom dose to og oppfriskningsdosen må være minst 20 uker.

For de som skal ha tre doser i sin grunnvaksinering (de som også er anbefalt dose 4/ oppfriskingsdose) må det gå minimum 4 uker mellom dose 2 og 3.

Om du er usikker på om du tilhører denne gruppen, se mer info under dose 4/oppfriskningsdose.

Om du ønsker dose 3 må du møte opp til drop-in vaksinering.

 

Du må da selv ha kontroll på at det har gått minst 20 uker siden dose 2, dette kan du finne oversikt over på helsenorge.no.

Dose 4 - oppfriskningsdose

Gjelder fra juli 2022

Pga økt covidsmitte som følge av en ny omikronvariant anbefaler nå Folkehelseinstituttet (FHI) en ny oppfriskningsdose for følgende målgrupper:

• Personer 75 år og eldre og sykehjemsbeboere (oppstart 1.juli)

Med denne anbefalte prioriteringsrekkefølgen (FHI):

 1. Sykehjemsbeboere og sårbare personer 75 år og eldre med hjemmesykepleie
 2. Aldersgruppen 80 år og eldre
 3. Aldersgruppen 75-79 år

• Personer 65-74 år, og personer i aldersgruppen 18-64 med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19 (planlagt oppstart 1.september)

Oppfriskningsdose kan tilbys tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose.

Anbefalingen om ny oppfriskningsdose for nevnte målgrupper gjelder derfor uavhengig av om man nylig har gjennomgått infeksjon. Tidsintervall fra tilfriskning etter gjennomgått infeksjon til ny oppfriskningsdose bør være minimum 3 uker, men et lengre intervall vil som regel gi en bedre immunrespons.

FHI vil vurdere behov for ny oppfriskningsdose til øvrige deler av befolkningen, altså for de under 65 uten underliggende risikotilstander, på et senere tidspunkt når det foreligger mer informasjon om videre smitteutvikling. Dersom situasjonen tilsier det kan det også bli aktuelt å tilby nye doser i løpet av vinteren til de som mottar en oppfriskingsdose nå i sommer

Plan for vaksinering i Bardu kommune – pga mangel på vaksiner og ferieavvikling blir planen slik:

Juli 2022: Vaksinering av sykehjemsbeboere og personer med hjemmesykepleie.

Uke 32 og 33: Vaksinering av de over 75 år

 

Nærmere informasjon om tid og sted kommer!

Dose 4 - oppfriskningsdose til de med underliggende sykdom

For personer med medisinske tilstander som kan gi høy risiko for alvorlig forløp av covid-19 anbefales nå en dose 4/ oppfriskningsdose. Denne dosen anbefales gitt minimum 3 måneder etter dose 3 i grunnvaksinasjonsserien.

 

Oversikt over hvem som anbefales vaksinasjon:

Gruppe 1

-Organtransplanterte

-Benmargstransplanterte de siste 2 årene

-Alvorlig og moderat medfødt immunsvikt

-Alvorlig nyresvikt (stadium 5) eller i aktiv dialyse

-Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

Alle som har en diagnose i henhold til listen for gruppe 1 må kunne vise dokumentasjon på dette, i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat eller annen tilsvarende skriftlig dokumentasjon.

 

Gruppe 2

-Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak.

-Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene nedenfor kan kontakte kommunen direkte. Det må kunne vises frem dokumentasjon på medisinbruk i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat, resept /e-resept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår.

-Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling.

Disse må foreløpig ha vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger.

Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor.

Disse må ha eget vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten.

For mer info:

Personer med alvorlig svekket immunforsvar bør ta oppfriskningsdose (4. dose) - FHI

 

Pasienter som bruker følgende medikamenter, er aktuelle for dose 4/ oppfriskningsdose:

medikamentliste_220921.pdf (legeforeningen.no)

Vaksine til gravide

Gravide og ammende anbefales vaksine mot covid-19

De fleste gravide som smittes av koronaviruset får mild sykdom. Likevel viser norske og internasjonale data at gravide har økt risiko for alvorlig koronasykdom sammenlignet med ikke-gravide kvinner på samme alder. Risikoen for alvorlig sykdom øker utover i svangerskapet og er størst i 2. og 3. trimester. Dersom den gravide samtidig har andre risikofaktorer, som for eksempel flerlingsvangerskap eller underliggende sykdom øker risikoen ytterligere. Det gjelder også i første trimester.

FHI anbefaler:

 • Grunnvaksinasjon til alle gravide som enda ikke er grunnvaksinert. Dette gjelder uavhengig av trimester.
 • Gravide anbefales også oppfriskningsvaksine. Det er særlig viktig for kvinner som er gravide i 2. og 3. trimester hvor det er gått mer enn 20 uker siden 2. dose, og første trimester dersom det foreligger tilleggssykdom hos den gravide.

Kvinner som ammer kan ta vaksine mot covid-19. WHO (Verdens helseorganisasjon) anbefaler ingen restriksjoner. 

Kvinner med covid-19 infeksjon kan fortsatt amme som normalt. 

For mer info: Gravide og ammende - FHI

Forsvaret

Ansatte i Forsvaret som er folkeregistrert i Bardu kommune skal i utgangspunktet få tilbud om koronavaksine gjennom det kommunale tilbudet. De som har tatt dose 2 i kommunen vil også få tilbud om dose 3 her. Vaksinemengden som kommunen mottar til dose 3 er beregnet ut fra antall personer som har fått dose 2 i kommunen.

Forsvaret har inngått avtale med Statsforvalter om at de skal vaksinere eget personell. Derfor vil den gruppen av bosatte Forsvarsansatte som fikk dose 2 gjennom Forsvaret i sommer, også få tilbud om dose 3 gjennom jobben.

Forsvarsansatte som ikke har bostedsadresse i kommunen, vil få tilbud om koronavaksine gjennom Forsvaret.

Vaksinering for de som har gjennomgått koronasykdom

Personer som har gjennomgått Covid-19 anbefales også å vaksinere seg.

Koronasykdom og en dose vaksine regnes som likestilte, så fremst det har gått minst 3 uker mellom hver av dem.

D.v.s. at gjennomgått covid-19 erstatter èn vaksinedose.

 

 • Barn 5-15 år som bare ønsker en dose vaksine, og har gjennomgått Covid-19, trenger ikke koronavaksine.
 • Barn 16-17 år med gjennomgått Covid-19 trenger kun en vaksinedose.

Personer med alvorlig svekket immunforsvar -18 år_700x394.webp

Videre-vaksianasjon-etter-gjennomgatt-sykdom-18-64 år_700x394.webp

Videre-vaksianasjon-etter-gjennomgatt-sykdom-65 år_700x394.webp

Vaksinering av gruppen 5- 11år (2010- 2016)

-Dette betyr barneskole og siste året i barnehage. Samt at de født i 2017 kan ta vaksinen når de har fylt 5år

Alle barn i denne aldersgruppen kan vaksineres med både 1 og 2 doser hvis de og foresatte ønsker. Vaksine er særlig aktuelt for:

 • Barn med kroniske sykdommer
 • Familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse
 • Barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge, eller barn som av andre grunner lever i en svært utsatt situasjon

For de som velger vaksine, vurderer FHI at én dose er det som gir best nytte-ulempebalanse i denne aldersgruppen.

Hvis dose 2 gis, er det en fordel med et langt intervall på mer enn 12 uker etter første dose. Dette for å minske risikoen for bivirkninger.

Det er utviklet en egen dosering for små barn. Dette er en variant av Comirnaty (Pfizer/BioNTech) som inneholder mindre virkestoff enn den ordinære vaksinen.

Ved vaksinering av denne aldersgruppen bør foresatte (en eller begge) møte opp sammen med barnet på vaksinetimen.

 

Barn 5- 11år med alvorlig grunnsykdom:

Barn i denne aldersgruppen med alvorlig grunnsykdom bør vaksineres. For denne gruppen vil to doser med 8-12 ukers intervall i de fleste situasjoner være aktuelt.

Tilpasset vaksinasjonsregime (ned til 3 ukers intervall) er aktuelt for noen barn med alvorlig grunnsykdom, basert på legevurdering.

 

Alvorlig grunnsykdom:

• Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.).

• Immunsvikt (inkluderer de som har alvorlige former)

• Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år

• Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)

• Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon

• Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon

• Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege

 

Samtykke:

Samtykke kreves ved vaksinasjon av barn under 16 år. Det er ønskelig med skriftlig samtykke siden samtykket skal dokumenteres. For koronavaksinasjon av barn gjelder det at det må foreligge samtykke fra begge foresatte ved felles foreldreansvar. For barn som skal vaksineres med to doser må det innhentes samtykke for hver av dosene.

Samtykke kan gis på følgende måter:

 • Skriv ut og signer samtykkeskjema. Dette må barnet ta med til vaksinetimen. 
 • Begge med foreldreansvar møter opp sammen med barnet på vaksinetimen. Husk legitimasjon.

 

Samtykkeskjema finner du her:

bokmal_samtykkeskjema-ved-vaksinering-av-barn-og-ungdom-under-16-ar.pdf (fhi.no)

Vaksinering av gruppen 12- 15år (født 2006-2009)

-Dette betyr ungdomsskole og siste året på mellomtrinnet

Disse barna kan vaksineres med både 1 og 2 doser hvis de og foresatte ønsker.

Dose 1 vil redusere den allerede lave risikoen for et alvorlig forløp av covid-19.

Dose 2 kan også ha positiv nytte, men tilleggseffekten er begrenset siden risiko for alvorlig sykdom allerede er svært lav etter første vaksinedose.

Dose 2 er særlig aktuelt for de som har kroniske sykdommer, har nær kontakt med utsatte personer, eller skal oppholde seg i eller reise til land som krever 2 doser i koronasertifikat for denne aldersgruppen (gjelder ikke alle land).

Hvis dose 2 gis, er det en fordel med et langt intervall på mer enn 12 uker etter dose 1. Dette for å minske risikoen for bivirkninger.

Vaksinen som er anbefalt er Comirnaty fra Pfizer-BioNtech.  

 

Barn 12-15 år med alvorlig grunnsykdom:

Barn i denne aldersgruppen med alvorlig grunnsykdom bør grunnvaksineres med 2 doser koronavaksine med 8 -12 ukers mellomrom mellom dosene.

Tilpasset vaksinasjonsregime (ned til 3 ukers intervall) er aktuelt for noen barn med alvorlig grunnsykdom, basert på legevurdering

 

Alvorlig grunnsykdom:

• Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.).

• Immunsvikt (inkluderer de som har alvorlige former)

• Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år

• Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)

• Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon

• Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon

• Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege

 

Samtykke:

Samtykke kreves ved vaksinasjon av barn under 16 år. Det er ønskelig med skriftlig samtykke siden samtykket skal dokumenteres. For koronavaksinasjon av barn gjelder det at det må foreligge samtykke fra begge foresatte ved felles foreldreansvar. For barn som skal vaksineres med to doser må det innhentes samtykke for hver av dosene.

Samtykke kan gis på følgende måter:

 

 • Skriv ut og signer samtykkeskjema. Dette må barnet ta med til vaksinetimen
 • Begge med foreldreansvar møter opp sammen med barnet til vaksinering. Husk legitimasjon.

Samtykkeskjema finner du her:

bokmal_samtykkeskjema-ved-vaksinering-av-barn-og-ungdom-under-16-ar.pdf (fhi.no)

Vaksinering av gruppen 16- 17år (født 2004-2005)

-Dette betyr videregående skole

Personer i aldersgruppen 16-17 år tilbys vaksinering med to doser.

Vaksinen som er anbefalt er Comirnaty fra Pfizer-BioNtech.  

Disse barna bør grunnvaksineres med 2 doser koronavaksine med 8–12 ukers mellomrom mellom dosene.

 

 • De som fyller 18 år i løpet av 2022, se mer info under punkt Dose 3.

Hvordan melde inn ved mistanke om bivirkning etter vaksinasjon?

Vi anbefaler personer som har opplevd uvanlige eller alvorlige symptomer som de mistenker skyldes vaksine, å kontakte helsepersonell som har satt vaksinen, for videre rapportering. Som pasient kan man også melde inn bivirkning selv.

melde.no (helsepersonell)

helsenorge.no (pasient eller pårørende)