Uke 31: 06.08.21 - 2 ny smittetilfeller

Det er i løpet av uke 31 bekreftet 2 nye smittetilfeller av Covid-19 i Bardu.

De smittede er unge voksne og begge er satt i isolasjon.

Kommunen har gjennom smittesporing god oversikt over nærkontakter. Nærkontakter er satt i karantene og vil bli testet.

24.6.21 -3 nye smittetilfeller

Tre vernepliktige ved Setermoen leir har testet positivt for Covid-19. De er smittet etter å ha deltatt på utested i Tromsø.

Personer som senere har testet positivt, har vært på rutebuss mellom Tromsø og Narvik søndag 20. juni. En person som senere har testet positivt har også søndag 20. juni vært på Joker pizzabar mellom kl 15.00 og 17.00.

Personer som har tatt rutebuss eller vært på Joker pizzabar i det aktuelle tidspunktet, bes være oppmerksom på symptomer, og ha lav terskel for å teste seg.

3.5.21 - 1 nytt smittetilfelle

Det ble sent søndags kveld bekreftet 1 nytt smittetilfelle av Covid-19 i Bardu.

Det ble sent søndags kveld den 2.5. bekreftet et nytt smittetilfelle. Tilfellet har tilknytning til smittetilfellene som ble bekreftet tidligere i uke 17. 

Det er få nærkontakter og disse er kartlagt. 

Kommunen har fått avklart situasjonen knyttet til skole og barnehage. Nedre Bardu barnehage og 1. klasse ved Setermoen skole driftes på gult nivå fra mandag 3.5.

Krisestaben i Bardu kommune følger situasjonen fortløpende, og gjør nye vurderinger av tiltak ved behov. 

29.04.21 - 2 nye smittetilfeller

Det ble den 29.04 påvist to nye smittetilfeller av Covid-19.

De to smittetilfellene er nærkontakter av smittetilfellet som ble påvist den 27.04.

Smittesporingsteamet fortsetter arbeidet med smittesporing.

27.04.21 - 1 nytt smittetilfelle

Det ble tirsdag 27.04 bekreftet et nytt smittetilfelle av Covid-19. Den smittede er en ungdom bosatt i Bardu.

Personen er satt i isolasjon og kommunens smittesporingsteam har vært i kontakt med alle nærkontakter. Nærkontaktene er satt i karantene og vil bli testet den 28.04.

07.04.21 - 3 nye smittetilfeller

Pågående utbrudd av Covid-19 med 21 smittetilfeller tilknyttet Setermoen Leir. 5 av disse befinner seg i leir. 16 av smittetilfellene befinner seg i sine hjemkommuner i ulike deler av landet. Alle nærkontakter er varslet og testet, og Forsvaret har vært i kontakt med alle berørte kommuner. Det er et tett samarbeid mellom Forsvaret og kommunalt smittevernapparat knyttet til håndtering av utbruddet.

Det er ingen grunn til å anta at smitte har spredt seg i lokalsamfunnet, men det bør fortsatt være lav terskel for å teste seg. Det vil være åpent for testing i Bardu den 04.04.21 på helsehuset. Fra og med tirsdag 06.04.21 blir åpent for testing på alle hverdager. Har du behov for å bestille time til koronatesting, vennligst ring vår koronatesttelefon: 468 47 368 Åpningstider på tlf er hverdager 08.00-11.00, fredager 08.00-13.30.

03.04.21 - 2 nye smittetilfeller

Det er et pågående utbrudd av Covid-19 med 16 smittetilfeller tilknyttet Setermoen Leir. 2 av de smittede befinner seg i leir og er satt i isolasjon der. Alle nærkontakter av disse er satt i karantene. 14 av smittetilfellene befinner seg sine hjemkommuner i ulike deler av landet. Alle nærkontakter er varslet og testet, og Forsvaret har vært i kontakt med alle berørte kommuner. Det er et tett samarbeid mellom Forsvaret og kommunalt smittevernapparat knyttet til håndtering av utbruddet.

08.03.21 - 1 nytt smittetilfelle

Det ble mandag 08.03 bekreftet et nytt smittetilfelle i Setermoen Leir knyttet til tilfelle fredag 05.03. Den smittede er satt i isolasjon og smittesporing er igangsatt.

05.03.21 - 1 nytt smittetilfelle

Det ble fredag 05.03 bekreftet et nytt smittetilfelle i Setermoen Leir. Den smittede er satt i isolasjon og smittesporing er igangsatt.

25.02.21 - 1 nytt smittetilfelle

Det ble torsdag 25.02 bekreftet et nytt smittetilfelle i Setermoen Leir. Den smittede er satt i isolasjon og smittesporing er igangsatt.

06.02.21 - 1 nytt smittetilfelle

Det ble 05.02.21 påvist et smittetilfelle tilknyttet Setermoen Mottak. 

Alle nærkontakter i Bardu kommune er kartlagt og har gått i karantene. Det er ikke mistanke om smitte hos andre. Smittesporingen sannsynliggjør at smitten har oppstått annet sted i Norge eller før ankomst til Norge. 

Smittevernlegen vurderer at smittetilfelle med sannsynlighet er å anse som et enkelttilfelle.  

Oppdatering per 13.01.21 -1 nytt smittetilfelle

En vernepliktig i Setermoen Leir fikk påvist smitte den 13.01. Det har blitt foretatt smittesporing, og den smittede har ingen nærkontakter utenfor leir. Alle nærkontakter er satt i karantene. 
Tilfellet har ingen tilknytning til andre smittetilfeller i Setermoen Leir.

Oppdatering per 10.01.21 -41 nye smittetilfeller (amerikanske soldater)

Det er bekreftet at 41 av de nye amerikanske soldatene på Setermoen fikk påvist covid-19 ved ankomst. 

Oppdatering per 06.01.21 -1 nytt smittetilfelle

Kvelden 5/1 ble det konstantert et tilfelle av covid 19 på person som oppholder seg i Bardu kommune. Smittetilfellet er relatert til utbrudd annet sted i landet. Det ble utført smitteoppsporing og alle nærkontakter i kommunen er varslet og er nå i karantene.

Oppdatering 08.11.20 - 1 nytt smittetilfelle

Det ble bekreftet et nytt smittetilfelle 08.11. Den smittede tilhører US Marines og anses ikke å være relatert til utbruddet for øvrig i Setermoen Leir. 

Oppdatering 07.11.20 - 2 nye smittetilfeller

Lørdag 7.november har Bardu kommune fått to nye bekreftede tilfeller av covid 19. 

Den ene tilhører US Marines, og anses ikke være relatert til utbruddet for øvrig i Setermoen Leir. 

Den andre er vernepliktig i Setermoen Leir. Vedkommende er nærkontakt med en av de ansatte som tidligere i uka testet positivt. Den smittede har frem til positivt svar vært i karantene med resten av sin tropp. Det vil bli utført testing av den nye smittedes nærkontakter. På nåværende tidspunkt er det ingen grunn til å frykte smittespredning til øvrige vernepliktige utover den aktuelle troppen.

Oppdatering 04.11.20 - 2 nye smittetilfeller

Det har blitt bekreftet 2 nytt smittetilfeller onsdag 04.11.

Et tilfelle er tilknyttet det lokale utbruddet i Setermoen Leir. 

Et tilfelle er nærkontakt med smittetilfelle fra 03.11 relatert til utenlandsk arbeidskraft og utenlandsreiser.

Kommunen har god oversikt over smittetilfellene og gjennomfører testing av nærkontakter.

Oppdatering 03.11.20 - 3 nye smittetilfeller

Det har blitt bekreftet 3 nye smittetilfeller tirsdag 03.11.

Et av tilfellene er tilknyttet det lokale utbruddet i Setermoen Leir. 

Et av tilfellene er ansatt i Setermoen Leir, og det foregår omfattende smittesporing for å kartlegge eventuelle nærkontakter.

Et tilfelle er relatert til utenlandsk arbeidskraft og utenlandsreiser, og smittetilfellet er ikke tilknyttet det lokale utbruddet i Setermoen Leir. 

Isolasjon og karantene er iverksatt for de nye smittetilfellene. 

Det siste døgnet er det testet 6o-70 personer i kommunal og militær regi.   

 • Smittevernapparatet har i dag god oversikt over nærkontakter til smittede. Bardu kommune opplever i dag at man har kontroll på det lokale utbruddet knyttet til Setermoen Leir.  

 • Så lenge man forholder seg til anbefalte nasjonale smitteverntiltak kan sosial omgang og aktivitet i samfunnet foregå som vanlig.  

Oppdatering 01.11.20 - 1 nytt smittetilfelle

Det ble bekreftet 1 nytt smittetilfelle søndag 01.11. Den smittede er personell fra US Marines og tilfellet knyttes ikke til det lokale utbruddet i Setermoen Leir. 

Det siste døgnet er det testet 65 personer i kommunal og militær regi.  

Nærkontakter til en som har  testet positivt for covid-19, skal teste seg og settes i karantene. Karantenetiden på 10 døgn gjennomføres fullt ut, selv om man får negativt svar på egen koronatest. Dersom en person blir satt i karantene, er ikke andre i husstanden i karantene før evt. positiv prøve foreligger eller det utvikles symptomer. Først da går hele husstanden i karantene.

Kommunen har aktiv krisestab med daglige møter og innfører nå en rekke tiltak for å slå ned utbruddet så raskt som mulig og få kontroll på situasjonen. Smittevernoverlegen har ansvar for håndteringen lokalt. Vi er i dialog med sentrale helsemyndigheter som bistår med råd i håndteringen av utbruddet. 

Tiltak blir kontinuerlig vurdert og opprettholdes ikke lengre enn nødvendig. 

Oppdatering 31.10.20 - 1 nytt smittetilfelle

Det er nå bekreftet at den smittede er ansatt ved Setermoen skole. Smittesporingsteamet jobber nå med å kontakte alle nærkontakter.

Siste oppdateringer og anbefalinger knyttet til covid-19 i Bardu

Smittesporingsteamet har god testkapasitet og gjennomfører flere tester gjennom helgen i Barduhallen. Det er testet totalt 52 personer lørdag.

 • Alle nærkontakter av smittede vil bli kontaktet smittevernapparatet. Les mer om hvem som er nærkontakter her.
 • Avgjørelsen angående videre skolestenging i Bardu vil bli tatt søndag kveld.
 • Testtelefon utvidet åpningstider fra 9-12 søndag 2.november

30.10.20 - 15 nye smittetilfeller

Smitten er knyttet til utbruddet i Setermoen Leir. 14 tilhører samme avdeling som tidligere smittede. 1 tilhører annen tropp og bataljon. Denne personen har også vært i Skjold leir og det er satt krisestab på Skjold.

 

For å få kontroll og sørge for en god smitteoppsporing iverksettes følgende tiltak fredag 30.10.20:

 • Setermoen skole/SFO og Voksenopplæringen stenges

 • Barduhallen stenges og arrangement avlyses

Bardu kommune vil i løpet av helgen gjøre en ny vurdering av videre tiltak. Informasjon oppdateres fortløpende.

Videre har Bardu kommune følgende oppfordringer:

 • Andre arrangement avlyses

 • Ikke gå fra dør til dør i forbindelse med halloween

 • Unngå besøk på Barduheimen gjennom helgen

  Smittesituasjonen er fortsatt uavklart, og det foregår en omfattende smittesporing i samarbeid mellom sivilt og militært helsepersonell. Smittesporingen ledes av Bardu kommune. Fokuset er på testing og smittesporing og det vil gjennomføres omfattende testing fredag og i løpet av helgen. Målselv kommune vil bistå med testing.

29.10.20 - 3 nye smittetilfeller

Utbruddet knyttes til Setermoen Leir, men det er nå bekreftet nærkontakter i sivilsamfunnet. En av de smittede har tilknytning til de 2 smittede som ble bekreftet smittet onsdag 28.10.20. Den andre smittede er en nyankommet amerikansk soldat som har vært i full isolasjon siden ankomst til landet søndag 25.10.20. Dette tilfellet har ikke tilknytning til det lokale utbruddet.

Kommunen har satt krisestab og følger situasjonen tett og setter nå inn målrettede tiltak for å få kontroll på utbruddet lokalt.

For å få kontroll og sørge for en god smitteoppsporing iverksettes følgende tiltak fredag 30.10.20:

 • Setermoen skole/SFO og Voksenopplæringen stenges

 • Barduhallen stenges og arrangement avlyses

Bardu kommune vil i løpet av helgen gjøre en ny vurdering av videre tiltak. Informasjon oppdateres fortløpende.

28.10.20 - 2 nye smittetilfeller

Disse ble testet lokalt på legekontoret tirsdag 27.10.20 og har tilknytning til en avdeling ved Setermoen Leir. Aktuelle avdelinger er satt i karantene.

Smittesituasjonen er per i kveld (28.10) uavklart, men det er satt i gang en omfattende smittesporing i samarbeid mellom sivilt og militært helsepersonell.

Anbefalingen er at man skal forholde seg som normalt, men at man må være ekstra påpasselig med å følge de anbefalte smitteverntiltakene.

13.10.20 - 2 nye smittetilfeller

Personene er innen samme husstand. Kommunen har god oversikt over situasjonen, og det er et begrenset antall nærkontakter som alle er informert om situasjonen.