Enhet samfunn og utvikling med avdeling bygg/eiendom, plan/utvikling og kommunalteknikk, innfører åpningstider for publikum og har

telefontid fra kl 10.00-14.00 hver dag.

Samfunn og utvikling ønsker at publikum/ kunder tar kontakt med saksbehandlere for å avtale møtetidspunkt. Selv om man innfører besøkstid vil det oppstå situasjoner hvor saksbehandler ikke er på kontoret.

Samfunn og utvikling har flere saksbehandlere med ulike oppgaver og kundekontakt og det jobbes med flere og store prosjekter så det er behov for en effektiv arbeidsdag. For å få dette til innfører enheten telefon- og besøkstid slik at publikum uten avtale kan komme.

 

 

Kontakt avdeling Bygg og Eiendom

Frank Pedersen Strømseth, Avd. leder

frank.stromseth@bardu.kommune.no
tlf 77 18 53 10/ 908 13 141

Merete Sivertsen, Boligkoordinator

merete.sivertsen@bardu.kommune.no
tlf 77 18 53 10/ 958 43 766

Torunn Midttun, Renholdsleder 

torunnmariann.midttun@bardu.kommune.no
tlf 77 18 53 10/ 958 54 137