Enhet Samfunn og utvikling med avdeling bygg/eiendom, plan/utvikling og kommunalteknikk, innfører åpningstider for publikum og har telefontid fra kl 10.00-14.00 hver dag.

 

Samfunn og utvikling ønsker at publikum/ kunder tar kontakt med saksbehandlere for å avtale møtetidspunkt. Selv om man innfører besøkstid vil det oppstå situasjoner hvor saksbehandler ikke er på kontoret.

Samfunn og utvikling har flere saksbehandlere med ulike oppgaver og kundekontakt og det jobbes med flere og store prosjekter så det er behov for en effektiv arbeidsdag. For å få dette til innfører enheten telefon- og besøkstid slik at publikum uten avtale kan komme.

Noen saksbehandlere kan kun ta imot kunder på enkelte dager, slik som kundemottak for renovasjon, vann og avløp (VAR). 

Kundebehandler på VAR er på deponiet tirsdager og torsdager. Kontoret er da stengt for kunder og telefoner angående fakturagrunnlag.

 

Gå inn på avdelingenes sider for kontaktinformasjon til den enkelte avdeling.