Enhet samfunn og utvikling med avdeling bygg/eiendom, plan/utvikling og kommunalteknikk, innfører åpningstider for publikum og

telefontid fra kl 10.00-14.00 hver dag.

Samfunn og utvikling ønsker at publikum/ kunder tar kontakt med saksbehandlere for å avtale møtetidspunkt. Selv om man innfører besøkstid vil det oppstå situasjoner hvor saksbehandler ikke er på kontoret.

Samfunn og utvikling har flere saksbehandlere med ulike oppgaver og kundekontakt og det jobbes med flere og store prosjekter så det er behov for en effektiv arbeidsdag. For å få dette til innfører enheten telefon- og besøkstid slik at publikum uten avtale kan komme.

Noen saksbehandlere kan kun ta imot kunder på enkelte dager, slik som kundemottak for renovasjon, vann og avløp (VAR). 

 

Kontakt avdeling Plan og utvikling 

Per Åke Heimdal (avd. leder - fagansvar planlegging, miljøvern, naturforvaltning)

per.heimdal@bardu.kommune.no
tlf 77 18 53 30/ 482 63 770

Steinar Danielsen (avd. ingeniør - fagansvar kart, oppmåling, planlegging, prosjektering)

steinar.danielsen@bardu.kommune.no
tlf 77 18 53 30/ 958 80 318

Thorstein Lundberg (avd. ingeniør -  fagansvar kart, oppmåling, planlegging, planregister)

thorstein.lundberg@bardu.kommune.no
tlf 77 18 53 30/ 941 74 611

Stian Olsen (avd. Ingeniør - fagansvar byggesaksbehandling, beredskapsplanlegging)

stian.olsen@bardu.kommune.no
tlf 77 18 53 30/ 941 70480