Bardu kommune disponerer følgende boliger som er beregnet på utleie:

4 leiligheter i Bakkeveien
16 leiligheter i Fageråsveien
6 leiligheter i Stubben
4 leiligheter i Solstien
9 leiligheter på Moegga
3 leiligheter i Løvliveien
3 leiligheter i Furuveien
2 leiligheter i Seterveien
2 leiligheter i Skogveien
 

Kommunestyrevedtak fra 1992 sier følgende om prioriteringer ved tildeling av bolig:

"Kommunale boliger skal være forbeholdt for utleie til kommunale tjenestefolk i faste stillinger, samt for vikariatstillinger med varighet over 6 måneder.
En del av den boligmassen skal forbeholdes sosialt vanskeligstiltes behov for boliger.
Ut over dette anser ikke kommunen å ha som plikt å skaffe eller formidle boliger til andre, med mindre dette anses som en del av et fremtidig kommunalt engasjement"

I ettertid har kommunestyret fattet vedtak om ta imot et visst antall flyktninger, dette betyr at en del av boligmassen er forbeholdt dem.

Søknadsskjema for utleieboliger finner du her.

 

Ved spørsmål ta kontakt med:

Merete Sivertsen, Boligkoordinator

merete.sivertsen@bardu.kommune.no
tlf 77 18 53 10/ 958 43 766