Bardu kommune disponerer følgende boliger som er beregnet på utleie:

4 leiligheter i Bakkeveien
16 leiligheter i Fageråsveien
6 leiligheter i Stubben
4 leiligheter i Solstien
9 leiligheter på Moegga
3 leiligheter i Løvliveien
3 leiligheter i Furuveien
2 leiligheter i Seterveien
2 leiligheter i Skogveien
 

Kommunestyrevedtak fra 1992 sier følgende om prioriteringer ved tildeling av bolig:

"Kommunale boliger skal være forbeholdt for utleie til kommunale tjenestefolk i faste stillinger, samt for vikariatstillinger med varighet over 6 måneder.
En del av den boligmassen skal forbeholdes sosialt vanskeligstiltes behov for boliger.
Ut over dette anser ikke kommunen å ha som plikt å skaffe eller formidle boliger til andre, med mindre dette anses som en del av et fremtidig kommunalt engasjement"

I ettertid har kommunestyret fattet vedtak om ta imot et visst antall flyktninger, dette betyr at en del av boligmassen er forbeholdt dem.

Søknadsskjema for utleieboliger finner du her.