Bardu kommunestyre vedtok i møte 18. desember 2013 sak 56/13 å utskrive eiendomsskatt for alle typer eiendommer i kommunen. Skattesatsen er i 2017 for boliger og fritidsboliger 2 0/00 og for næringseiendommer 7 0/00. For boliger er det vedtatt et bunnfradrag på kr 100 000,- pr. boenhet.  Kommunestyret vedtok i sak 10/14 en presisering på 5 års fritak på nye boliger i fra tidspunktet disse ble tatt i bruk. Boliger tatt i bruk etter 2012 skal dermed ikke betale eiendomsskatt (5-årsregelen) i 2017. Skattesats, bunnfradrag og fritaksperiode fastsettes av Kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandling hvert år. Det er takstnemnd for eiendomsskatt i kommunen som er ansvarlig for takseringen.

Eiendomsskatt er en kommunal skatt som skrives ut i henhold til lov om eigedomsskatt til kommunane 6. juni 1975 nr. 29 (eigedomsskattelova) samt retningslinjer og vedtak fattet av kommunestyret.  Skatteinntektene tilfaller i sin helhet kommunen, og de inngår i finansiering av de kommunale tjenestene.

Du kan lese mer om takseringsarbeidet som ved å klikke på overskriften nedenfor eller i venste i underfanene. 

Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt

 

Har du spørsmål til oss i forbindelse med taksering eller eiendomsskatt, kan du kontakte oss på følgende måte:

Telefon: 77 18 52 30/ 406 39 062

Telefonen er bemannet mandag – fredag, kl 09:00 – 15:00.

 

Skriftlige henvendelser sendes:

Bardu kommune

Postboks 401

9365 Bardu

 

E-post: 

postmottak@Bardu.kommune.no

Vi minner om at vi ønsker skriftlig tilbakemeldinger på eventuelle innspill/ påmelding til besiktigelse samt korreksjon på faktaopplysninger.