Telerestriksjoner innføres på enkelte veier i Bardu kommune fra mandag 27. april 2020. Akseltrykket er satt til 6 tonn og skilt settes opp på de aktuelle veier etter behov. Varighet av restriksjon varierer fra vei til vei og vurderes fortløpende.  

Søknad om dispensasjon gjøres via Vegvesenets tjeneste VegSak. Informasjon om denne tjenesten ligger på Vegvesenets hjemmeside: Søk om dispensasjon

Trenger du hjelp, ring 815 20 900 eller send e-post til Trafikant - og kjøretøytjenester.

Det innføres telerestriksjoner på følgende veier:

Veinavn

Aksellast

Fra – til

Bjørnsmoveien

6 t

E6 – Bjørnsmo

Brandseggveien

6 t

Rv 87 – Solstrand

Bruhaugveien

6 t

E6 – Bruhaug

Fjellstadveien

6 t

Rv87 – Fjellstad skogsbilvei

Fossengveien

6 t

E6 – veiende

Granbergveien

6 t

E6 – Granberg

Høydenveien

6 t

E6 – Høyden – E6

Høylandveien

6 t

E6 – Høyland

Nygårdsveien

6 t

E6 – veiende

Sollidveien

6 t

Sollid bru – Sollid

Spongaveien

6 t

Steienveien – Østhagen

Steienveien

6 t

Bardu deponi – Fosshaug bru

Storbekkveien

6 t

E6 – Utheim – E6

Strømskroken

6 t

E6 – Strømskroken

Tuneveien

6 t

E6 – Tune – E6

Vestre Forseth

6 t

E6 – Vestrer Forseth

Åsenveien

6 t

Rv87 – Evjan

Østerdalsveien

6 t

Altevannsveien - Straumsmo

Heimdalveien 6 t      E6 - Sommervoll - Heimdal 

 

Unntak fra restriksjon: Skolebusser, renovasjonsbiler, melkbiler, kraftforbiler.

 

Kontaktperson i Bardu kommune når det gjelder telerestriksjoner er

Formann vei, Bjørn Hovde tlf: 957 70 466