Tragiske dødsulykker, alvorlige personskader og store materielle skader kan kanskje unngås, hvis du passer på at hekk, busker, trær og annet på din eiendom ikke hindrer sikt og forårsaker ulykker.

Informasjon om beskjæring av vegetasjon mot offentlig vei.