Brøyting
Bardu kommune har satt konkrete krav til kvalitet på brøyting, høvling og strøing. Vi vil gjerne ha tilbakemelding fra brukerene av veiene med både ris og ros.

Strøing
De kommunale bilveiene i Bardu strøes med sand i svinger og bakker ved behov. Gangveier strøes med en sammenhengende stripe på den ene siden.

Veilys
Her finner du skjema for varsling om feil og mangler med veilysene ved kommunale veier.