Rett før påske innførte regjeringen skjerpede nasjonale anbefalinger og tiltak. En av anbefalingene var at alle ble anbefalt å holde to meter avstand til andre enn de en bor med. Bardu kommune gikk da ut med en anbefaling om at alle burde bruke munnbind når de var på butikker eller lignende da en ofte ville kunne være i situasjoner der det ville være vanskelig å holde anbefalt avstand. Dette rådet var og basert på at en kunne påregne økt trengsel i butikkene i forbindelse med høytida samt at en regnet med at det kom en del tilreisende.

Fra og med fredag 16/4 er de nasjonale anbefalingene mildnet, blant annet ved at en nå går tilbake til rådet om en meters avstand. Videre er smittesituasjonen både regionalt og lokalt fredelig. I kommunen har det vært høy testaktivitet både blant sivile og i Forsvaret, uten at det er noe som tyder på økt smittetrykk. På bakgrunn av dette er det ingen saklig grunn for at kommunen skal ha strengere tiltaksnivå enn de nasjonale anbefalinger som foreligger.

 

Bardu kommune opphever derfor anbefalingen om at en bør bruke munnbind i butikker og lignende.  

Kommunen anbefaler fortsatt at hver enkelt viser hensyn til sine omgivelser i form av å utvise god hoste- og håndhygiene, holde god avstand der en kan samt at en holder seg hjemme hvis en har symptomer som kan være covid 19.