Per 8. april er 520 personer i Bardu vaksinert med dose 1 og 188 med dose 2.

Bardu kommune mottar ukentlig vaksinedoser fra Pfizer/BioNTech. Antallet doser varierer, men er stadig økende og det vil i uke 14 vaksineres 120 personer og i uke 15, 138 personer. 

I Bardu vaksineres det pr tiden i risikogruppe 4, som er aldersgruppen 65-74 år og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i listen over risikogrupper i linken under). De personene som er i disse risikogruppene meldes inn til vaksinekoordinator av fastlege og vil deretter bli kalt inn.

FHI: Hvem kan få koronavaksine

 

Innbyggerne vil bli kontaktet pr tlf/sms fra et kommunalt nummer og det er derfor viktig at man svarer på nummer man ikke kjenner fra før. 

Blir man forhindret fra å møte til avtalt vaksinetidspunkt er det viktig at man gir beskjed i god tid, slik at andre kan bli kalt inn og man unngår vaksinesvinn.

 

Bardu kommune ber sine innbyggere om å være tålmodig og vente på tur, alle vil bli kontaktet for tilbud om vaksine.