Tomtene tildeles fortløpende etter innkomne søknader. I eksiterende boligfelt vil det tildeles tomter i henhold til prioriteringer i søknaden. Hvis to eller flere søkere har prioritert samme tomt vil det bli foretatt en loddtrekning. For det nye boligfeltet Kirkemo 3 byggetrinn 1 vil det legges ut eget søknadskjema med informasjon om den enkelte tomt når dette er klart.