Nye læreplaner skoleåret 2020/2021

Fra august 2020 gjelder ny overordnet del av læreplanverket for hele grunnopplæringen. Den erstatter generell del. Nye læreplaner for fag i grunnskolen og videregående opplæring gjelder fra august. De nye læreplanene blir innført trinnvis over en periode på tre år.

Skoleåret 2020–21 tar 1.–9. trinn og Vg1 i bruk nye læreplaner.
Skoleåret 2021–22 tar 10. trinn og Vg2 i bruk nye læreplaner.
Skoleåret 2022–23 tar Vg3 i bruk nye læreplaner.
 
Fra august  skal alle de nye læreplanene for valgfagene innføres for alle trinn, også på 10. trinn. Dette skiller seg fra innføringen av de andre fagene i grunnskolen. 

Innskriving av elever - skolestart 2021

Alle elever som er født i 2015 er skolepliktig 2021.  Innskrivingsfrist er 1. mars.

Skjema for innmelding finner du her.

Spørsmål om innskriving rettes til tlf 913 215 50 (sekretær skole) eller epost malin.nordmo@bardu.kommune.no.

Utsatt skolestart
Barn kan søke om utsatt skolestart når spesielle forhold tilsier det.  Begrunnet søknad med sakkyndig vurdering sendes: Bardu kommune, Enhet skole og barnehage, postboks 401, 9365 Bardu. Søknadsfrist: 1. mars

Fremskutt skolestart
Barn som er født før 01.04., kan søke om fremskutt skolestart.  Begrunnet søknad med sakkyndig vurdering sendes: Bardu kommune, Enhet skole og barnehage, postboks 401, 9365 Bardu. Søknadsfrist: 1. mars.

SFO

Når eleven er innmeldt i skolen, kan det søkes om plass i SFO.

Søknad/ utmelding/ endring av plass

Vedtekter finner du her.

Melde flytting

Når en elev skal flytte fra en kommune til en annen, skal en melde fra om flytting på den skolen en flytter fra.  Denne skolen vil ordne med de nødvendige meldinger til ny skole.

Skoleruta

Klikk for å se skolerutene for skoleår

2020/ 2021

BfZYtPtOjqU 0wAAAAASUVORK 5CYII=

 9TjDhXPVlF 4If 13fgEDzdgNIJxZZ 1UcvGy 8sCg 8WkuPTi 8YLE 1LXT 0Vg 1ZSeGkSd 3Y 1A 83Y 3ZKdSWNVHLxunKoMutgjsB 4FVU 9pPhI 1khkDzNkOlNBFY 1cenywZCfYpBa 6A 10BpoDbQGWgPfrQEvHjlfLhtJ 7HsRKAJFoAgUgSJQBLZCoJeNrZCsnSJQBIpAESgCRWCKQC 8bU 1hKLAJFoAgUgSJQBLZCoJeNrZCsnSJQBIpAESgCRWCKQC 8bU 1hKLAJFoAgUgSJQBLZCoJeNrZCsnSJQBIpAESgCRWCKQC 8bU 1hKLAJFoAgUgSJQBLZC 4H 9Hh 09MOhAqfQAAAABJRU 5ErkJggg==

Videregående skole

Troms fylkeskommune har ansvar for det videregående skoletilbudet. Klikk her for å komme til fylkeskommunens hjemmesider.